Gemeente Haarlem wil met het Corona Initiatievenbudget kleine initiatieven ondersteunen die onderling contact bevorderen. Want nu de coronamaatregelen langzaam naar de achtergrond verdwijnen, is er weer ruimte voor ontmoeting. Elke inwoner van Haarlem kan een aanvraag indienen voor een initiatief binnen Haarlem.

De Haarlemse Laura Schön maakte vorig jaar gebruik van het Corona Initiatievenbudget. Als betrokken buurtvergroener wilde zij graag dat gemeente Haarlem zou aanhaken bij het eerste Nationale Boomspiegelfeest, geïnitieerd door de Guerilla Gardeners. “Het Boomspiegelfeest is een hele leuke en laagdrempelige manier om bewustwording rondom klimaatadaptatie en belang van biodiversiteit in de stad te vergroten. Iedereen kon meedoen, van jong tot oud en zelfs als je geen tuin hebt, kon je toch even tuinieren. Terwijl je bezig bent in je boomtuin spreek je gemakkelijk voorbijgangers en vergroot je tegelijkertijd de leefbaarheid in je straat.” (Zie foto).

Laura hoopt in 2022 weer zo’n mooi initiatief als het Boomspiegelfeest te kunnen organiseren. En dat kan gelukkig, want gemeente Haarlem stelt net als in 2021, ook in 2022 weer subsidie beschikbaar voor initiatieven die zorgen voor verbinding en ontmoeting. De initiatieven moeten erop gericht zijn om ontmoetingen te stimuleren en kwetsbare inwoners te ondersteunen. Activiteiten die een gezonde leefstijl bevorderen en stimuleren om te gaan sporten en bewegen kunnen ook in aanmerking voor komen voor deze subsidie.

Voorwaarden

Per initiatief kan tussen de € 500 en € 10.000 worden aangevraagd. Plannen mogen een commerciële component bevatten, maar moeten in ieder geval een maatschappelijke/sociale component hebben. Meer lezen over de voorwaarden en de aanvraag? Kijk dan op Coronasubsidie - Gemeente Haarlem.