Dit jaar is er een  pilot ‘Groenplek & Fietsrek’. Hierbij worden op basis van bewonersinitiatieven een beperkt aantal (auto)parkeervakken tijdelijk gebruikt voor fietsparkeren en vergroening.Een bewonersinitiatief in een straat moet door minstens 5 bewoners gesteund,

In de Dorreboomstraat staat nu een platform met fietsrekken.
Overigens willen de bewoners kennelijk dat ze een soort woonerf worden want er zijn op straat verkeersborden getekend met de snelheid van 15 km.

De pilot ‘Groenplek & Fietsrek’ sluit aan bij de ambities uit de Structuurvisie Openbare Ruimte 2040: Groen en Bereikbaar (2017), waarin de gemeenteraad heeft bepaald dat er meer ruimte in de stad moet komen voor zowel groen als de fiets. Wethouder Berkhout is blij met het initiatief van de bewoners om de fietsplek op een autoplek aan te vragen.

Wanneer de pilot een succes blijkt en voldoende interesse is, krijgt de pilot mogelijk een vervolg. Bewoners die interesse hebben in dit mogelijke vervolg, kunnen dit alvast doorgeven.
Bekijk de werkwijze Groenplek &Fietsrek (pdf).