Geld voor groen-initiatief in de wijk

De gemeente Haarlem heeft eenmalig 200.000 euro beschikbaar voor Haarlemmers met een groen idee voor de wijk, zoals een groenstrook. Haarlemmers kunnen een bijdrage ontvangen van maximaal 3000 euro per initiatief.

Eva de Raadt, wethouder Openbare Ruimte: “Groen helpt om de extreme effecten van het veranderende klimaat, zoals extreme regenbuien en periodes van hitte en droogte, op te vangen. Daarnaast is het ook nog eens goed voor onze gezondheid! Het geld voor Groen in de Wijk maakt het mogelijk om samen met buurtgenoten te kijken naar het groener maken van de buurt.”

Heeft u een idee voor een groenere wijk?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage aan een groeninitiatief in uw buurt gelden een aantal spelregels. Bijvoorbeeld dat de regeling niet geldt voor de aanleg van geveltuintjes en het planten van bomen. En dat er draagvlak moet zijn in de buurt. Deze regels, hoe u het idee kunt aanmelden en andere manieren om uw omgeving te vergroenen vindt u op www.haarlem.nl/groen

Klimaatbestendig

Haarlem wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Door slimme maatregelen te nemen kunnen we er samen voor zorgen dat de gevolgen voor bewoners beperkt blijven. De gemeente zet zich in voor een groene, klimaatbestendige openbare ruimte. Maar Haarlemmers kunnen zelf natuurlijk ook maatregelen nemen! Minder tegels en meer groen in de stad helpen om wateroverlast door heftige buien tegen te gaan. Bomen zorgen voor verkoeling tegen hitte en een betere luchtkwaliteit. Planten en bloemen vergroten de biodiversiteit.