Haarlem opent regionaal loket voor vragen over opvang vluchtelingen
Gemeente Haarlem opent vanaf woensdag een regionaal loket voor vragen over de opvang van
vluchtelingen uit Oekraïne. Het loket is 24/7 te bereiken via het telefoonnummer 023-5115550 en via
e-mail oekrainevragen@haarlem.nl. Via het loket worden vluchtelingen die opvang zoeken
genoteerd en doorverwezen naar locaties in de veiligheidsregio Kennemerland waar zij worden
opgevangen.
Op verschillende plekken in de regio Kennemerland zijn de afgelopen dagen de eerste vluchtelingen
opgevangen in hotelkamers en op reguliere opvangplekken. Binnen de gemeenten in de regio zijn
de voorbereidingen voor de opvang van grotere groepen vluchtelingen in volle gang.
Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen. Zij kunnen Nederland zonder visum
inreizen en zij hoeven zich niet bij het COA te registreren. Registratie en verdeling over verschillende
opvanglocaties verloopt via de Nederlandse gemeenten.
Haarlemmers die vluchtelingen uit Oekraïne willen helpen kunnen zich melden bij organisaties die
zich daarvoor inzetten zoals het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils. Kijk voor meer
informatie op Haarlem helpt Oekraïne - Gemeente Haarlem.

Persbericht Burgemeester