De gemeenteraad van Haarlem heeft vanavond besloten om burgemeester Jos Wienen aan te bevelen voor een tweede ambtstermijn als burgemeester van Haarlem.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Jasper Drost: ‘de gemeenteraad heeft vanavond besloten dat zij graag verder gaat met Jos Wienen als burgemeester van Haarlem. De raad feliciteert hem van harte en ziet uit naar verdere samenwerking’.

Burgemeester Jos Wienen is blij met het vertrouwen van de gemeenteraad. “Haarlem is een fantastische stad met zo’n diversiteit aan inwoners, bedrijven, organisaties en alles wat hier gebeurt. Ik vind het een eer om samen met alle Haarlemmers te mogen blijven werken aan deze mooie stad! Ik bedank de gemeenteraad van harte.”

Op 21 september 2022 eindigt de eerste ambtstermijn van de burgemeester van Haarlem. De gemeenteraad moet uiterlijk 4 maanden voor het aflopen van deze termijn een aanbeveling over herbenoeming uitbrengen.

Afgelopen najaar is de vertrouwenscommissie, die bestaat uit raadsleden, namens de gemeenteraad gestart met de herbenoemingsprocedure. De vertrouwenscommissie heeft voor de raad een zogeheten ‘Verslag van Bevindingen´ opgesteld. Dit verslag is in de raad besproken en leidde tot een besluit met een aanbeveling voor herbenoeming. Zoals het in de wet staat was deze raadsvergadering niet openbaar en zijn alle stukken voor altijd geheim.

Het raadsbesluit met een aanbeveling voor herbenoeming gaat, met tussenkomst van de commissaris van de Koning, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk wordt de burgemeester bij Koninklijk besluit beëdigd voor een volgende termijn van 6 jaar.

Jos Wienen ontvangt bloemen van Jasper Drost Foto: Renata Jansen