Groene Daken

De gemeente heeft voor de subsidieregeling Groene Daken in 2022 €100.000 gereserveerd. De regeling is voor (collectieven van) alle Haarlemse pandeigenaren: particulieren, stichtingen, ondernemers en verenigingen (van eigenaars). De regeling geldt totdat het subsidieplafond is bereikt. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op www.haarlem.nl/groenedaken.

Een Geveltuintje aanleggen

Een bloembak of boomspiegel adopteren

www.spaarnelanden.nl/inwoners/groenparticipatie.

Groen initiatief in de wijk

De gemeente heeft eenmalig geld beschikbaar gesteld voor groene initiatieven in de wijk. Heeft u met uw buurtgenoten een groen idee voor uw wijk, zoals een groenstrook? Dan is het mogelijk om hiervoor een bijdrage te ontvangen van maximaal is €3000,- per initiatief. Deze  regeling geldt niet voor geveltuintjes en het planten van bomen.
Stuur een e-mail met uw idee naar: initiatief@haarlem.nl

Groen Spreekuur

Woensdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 bij NME-Kweektuin. aanmelden via nmeactiviteiten@haarlem.nl.  

Boomspiegel-Groenstrook