In Haarlem vinden we groen belangrijk. Bomen en planten zorgen niet alleen voor een fijne leefomgeving, we hebben ze ook nodig om een gezonde stad te blijven. Daarom heeft de gemeente het Groenbeleidsplan 2022-2030 gemaakt. Iedereen kan het plan lezen en er op reageren tot 25 maart.

Waarom het Groenbeleidsplan?

Groen is goed voor onze gezondheid en helpt om de extreme effecten van het veranderende klimaat, zoals hitte, op te vangen. Groen is van grote waarde voor het welzijn en de gezondheid van de Haarlemmers. Door een gevarieerd planten- en dierenleven in de stad wordt de biodiversiteit bevorderd en een gezonde natuurlijke basis is ook goed voor ons.

Nu is het realiseren van meer groen in Haarlem een lastige opgave want de stad is al dichtbebouwd en er komen in de volgende jaren nog meer dan 10.000 woningen bij. Toch kunnen we met een flinke dosis creativiteit en verhoogde inspanning veel ruimtelijke opgaven in combinatie met elkaar oplossen. 

Samen de stad groener maken

Er zullen geen grote stadsparken bijkomen, maar wel meer gevel- en dakgroen, ‘postzegelparkjes’ en bijvoorbeeld groenstroken waar tegels overbodig zijn. Om meer groen te realiseren gaan we aan de slag met projecten, pilots en initiatieven. Sommige projecten, zoals het planten van meer bomen en het realiseren van ecologische verbindingen, gebeuren verspreid over de hele stad. Maar ook vanuit de buurten kunnen waardevolle groeninitiatieven komen die we dan samen met bewoners en wijkorganisaties willen realiseren. Denk hierbij aan tegelwip-acties, het maken van voedselbosjes enzovoort.

Het Groenbeleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van groene organisaties uit de stad zoals het Platform Groen met daarin o.a. de bomenwacht en vertegenwoordigers uit diverse wijken en wijkraden.

De gemeenteraad wordt gevraagd om een keuze te maken uit vier routes waarbij de snelste route luidt: “Haarlem gaat op groen in 2030”. Deze ambitieuze route vraagt meer budget dan de andere routes. Maar de gemeenteraad kan jaarlijks schakelen tussen de routes en zo bepalen of ze de vergroening wil versnellen of vertragen door meer of minder geld beschikbaar te stellen.

Groenbeleidsplan lezen en reageren

Het Groenbeleidsplan is te lezen door op deze link te klikken. Als u een reactie wilt geven op het groenbeleidsplan, dan is deze welkom. De inspraaktermijn loopt tot 25 maart 2022. Reacties kunnen per e-mail worden gestuurd naar bbor@haarlem.nl, onder vermelding van uw naam en ‘reactie op groenbeleidsplan’. Reacties per post kunt u sturen naar: Gemeente Haarlem, afdeling BBOR, postbus 511, 2003 PB Haarlem, onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

Na 25 maart verwerkt de gemeente de ontvangen reacties en wordt het plan waar nodig aangepast. Het plan wordt daarna vastgesteld door de gemeenteraad.