De asielopvang op de twee passagiersschepen in Het Spaarne wordt vooralsnog verlengd tot 1 oktober. De schepen zijn verplaatst naar de Conradkade aan de overkant van de rivier.

De twee passagiersschepen in het Spaarne zouden tot 1 april opvang bieden aan asielzoekers. Deze periode wordt nu verlengd tot vooralsnog 1 oktober. Beide schepen liggen nu bij de aanlegkade aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat. Vanaf 30 maart zullen de schepen dus aan de andere kant van de rivier komen te liggen, aan de Conradkade.

Schrijnend tekort aan opvangplekken

Reden voor verlening van de opvang is dat er nog altijd een schrijnend tekort aan opvangplekken in Nederland is, zeker nu ook Oekraïense vluchtelingen naar Nederland komen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gevraagd de bestaande opvangplekken voorlopig zoveel mogelijk te laten bestaan en door te zetten, ook in Haarlem.

Later dit jaar zal worden beoordeeld of er nog een verlenging komt op een locatie in de Haarlemse wateren.

Het beschikbaar stellen van opvangplekken past in het Haarlemse beleid, waarin centraal staat dat we ons bekommeren om mensen in zeer kwetsbare omstandigheden die asiel zoeken en/of vluchteling zijn. Dit doet de gemeente is samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Op dit moment bevinden zich 210 asielzoekers aan boord van de beide boten. De opvang verloopt zonder problemen.

Voor meer informatie: Tijdelijke noodopvang asielzoekers in Haarlem - Gemeente Haarlem