Welzijnsactiviteiten in de wijk, door DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens en Stichting Ontmoeting en diverse onderaannemers.

Vanaf 1 januari 2023 biedt VanHier voor 8 jaar ondersteuning en welzijnsactiviteiten aan Haarlemmers. VanHier is een samenwerkingsverband van verschillende partijen die samen Gewoon in de Wijk gaan uitvoeren.

Gewoon in de Wijk omvat de wijkteams, het welzijnswerk waaronder de wijkcentra, dagbesteding- en ontmoetingsactiviteiten, het jeugd- en jongerenwerk en ondersteuning die inwoners thuis ontvangen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.

VanHier deed zijn aanbod in een aanbestedingsprocedure die de gemeente in maart 2021 jaar startte. Het samenwerkingsverband bestaat uit DOCK Haarlem, Haarlem Effect, perMens en Stichting Ontmoeting en diverse onderaannemers.

Minder regels

De gemeente zocht naar kwaliteit en naar een samenwerkingsverband dat gezamenlijk de hele opdracht kan uitvoeren. Wethouder Meijs (Zorg, Welzijn en Volksgezondheid): “Met dit samenwerkingsverband geven we ondersteuning en welzijn in Haarlem verder vorm. Met minder regels en administratieve lasten.”

Wat verandert er?

Gewoon in de Wijk bouwt voort op wat in Haarlem sinds de start van de Sociaal Wijkteams in 2013 is opgebouwd aan ervaringen en expertise. Met de aanbesteding wil de gemeente het inwoners makkelijker maken om in de wijk de juiste ondersteuning te vinden. Ook komt er meer ruimte voor eigen initiatieven en ideeën van inwoners die iets voor een ander willen doen.

Op hoogte worden gehouden

Voor inwoners die gebruikmaken van het huidige aanbod zoals vrijwilligerswerk, dagbesteding of ambulante begeleiding, zorgt de gemeente dat er ook in de nieuwe situatie passende ondersteuning of activiteiten zijn. Zodra meer bekend is, worden inwoners op de hoogte gesteld door de organisaties waarbij zij nu bekend zijn.

Voor meer informatie kijk op: Gewoon in de wijk - Gemeente Haarlem