Op 2 maart 2022 is de eerste bijeenkomst geweest van de Wijkprojectgroep Nieuweweg 2 ‘Ontwikkeling beschermd wonen’-locatie ook wel ‘DomusPlus’ genoemd.

‘DomusPlus’ is een beschermde woonvorm voor dak- en thuisloze mensen die kampen met verslaving en daaraan gerelateerde problematiek, vaak in combinatie met een licht verstandelijke beperking. Deze combinatie van problemen maakt dat deze mensen nergens anders terecht kunnen. De gemeente Haarlem realiseert aan de Nieuweweg 2 een woonzorgvoorziening voor 24 personen.

Wijkprojectgroep

In de wijkprojectgroep werken vertegenwoordigers van de wijkraden Amsterdamse buurten, wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer, Slachthuisbuurt, de Selimiye Moskee, de winkeliersvereniging Beatrixplein, de VVE Reinaldahuis en actieve bewoners samen met de gemeente Haarlem aan  de ontwikkeling van een ‘beschermd wonen’-locatie aan de Nieuweweg 2, de inrichting van de rest van het terrein en de veiligheid in de omgeving.

Initiatief

Ondanks protesten tegen de woonzorgvoorziening, kiest de omgeving voor constructieve samenwerking met de gemeente en heeft het initiatief genomen om een wijkprojectgroep op te richten.

Participatieaanpak

Voor de gemeente is het belangrijk dat deze voorziening er komt en zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving. De gemeente kiest voor een participatieaanpak die enerzijds ruimte biedt om te praten over de invulling en voortgang van het project en anderzijds om met elkaar in gesprek te gaan over de risico's en bezwaren.

Meer informatie over de plannen vindt u op de projectpagina.

Locatie Domus