In den Uiver

Genoeg vragen aan Lijsttrekker Robbert Berkhout in de Kroeg

In Proeflokaal in den Uiver was op zondagmiddag 11 maart een redelijke opkomst om Groenlinks te bevragen in het Horeca Verkiezings-Festival waar 11 partijen in verschillende kroegen klaar zaten voor een gesprek.  Lijsttrekker Robbert Berkhout kreeg verschillende vragen, over de zorg en wijkteams, over bouwen maar niet in het groen, over spreken met de wijkraden, over initiatieven in de stad en ambtelijke medewerking, over schuldenproblematiek, verkeer en mogelijkheden voor Lightrail onder andere. Aan het begin van de drie kwartier durende ronde's (4) hield Lijsttrekker Robbert Berkhout een korte inleiding over de GroenLinks speerpunten:

GroenLinks Haarlem staat voor een schone toekomst en gelijke kansen voor iedereen. In Haarlem hebben we vier hele belangrijke speerpunten:

Betaalbaar wonen. Er is woningschaarste in Haarlem. Starters kunnen geen woning meer kopen, Amsterdammers gebruiken de overwaarde van hun woning voor een woning hier maar ook de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn inmiddels opgelopen tot maar liefst 8 jaar.

Wij hebben niet zoveel met partijen die over elkaar heen buitelen om te zeggen hoeveel duizenden woningen ze gaan bouwen. Wat ons betreft is het vele malen belangrijker; waar je bouwt, voor wie je bouwt en wat je bouwt.

Wij willen bouwen rondom OV-knooppunten. Een goed voorbeeld daarvan is Station Spaarnwoude. De grond is in ons bezit en mensen hebben direct een alternatief voor de auto. Het is cruciaal dat hier meteen energieneutrale woningen worden gebouwd en dat er voor de doelgroepen wordt gebouwd die het ‘t meeste nodig hebben. We zien een toename van het aantal alleenstaanden. Dus wat ons betreft komen er meer kleinere huurwoningen.

Dan verduurzaming. Helaas doet de regering weinig tot niets als het om duurzaamheid gaat. De kolencentrales worden nog lang niet gesloten en er wordt geen CO2-tax ingevoerd. Dus dan ligt er bij de steden een taak om meters te maken. Recent nog gaf een onderzoek aan dat gemeenten invloed hebben op maar liefst 1/3e van de CO2-uitstoot. Wij moeten ook aan de bak in Haarlem. De grootste uitdaging ligt er op het gebied van de bestaande woningen aardgasvrij maken. Maar het kan niet zo zijn dat alleen de happy few kunnen verduurzamen. D

e energietransitie slaagt alleen als iedereen meedoet. Dus we moeten samenwerken met de woningbouwcorporaties en daarnaast goedkope leningen in het leven roepen.

Bereikbaarheid is ook een belangrijk thema deze verkiezingen. We horen verhalen over files op de toegangswegen. Veel partijen geven als oplossing voor die problematiek dat dan maar de wegen verbreed moeten worden. En dat is wat ons betreft echt de verkeerde keuze. En niet alleen volgens ons, ook Rijkswaterstaat heeft al lang aangetoond dat meer asfalt alleen maar meer verkeer aantrekt. Ja, de Randstad slibt dicht maar dat betekent dat er behoefte is aan echte oplossingen. En wat ons betreft zijn die er. Investeer in de fiets. In fietssnelwegen tussen Haarlem en Amsterdam. De elektrische fiets is sterk in opkomst en met name met de speed-pedelecs (die 45km/u kunnen) ben je straks zo in Amsterdam. Investeer ook echt in het regionale openbaar vervoer. In een aparte busbaan op de A9. In een aansluiting op het metronetwerk van Amsterdam. Daar liggen de echte kansen. Want dan hebben we het nog niet eens over de schone lucht en de fijnstof gehad.

Tot slot, wij staan voor een ongedeelde stad. Iedereen doet mee in Haarlem. Wij willen geen stad waarin het Spaarne straks de grens is tussen de mensen die wel een woning kunnen betalen en mensen die het niet kunnen. We hebben de beschimmelde flats van Ymere in Meerwijk gezien.  Dat is Haarlem-onwaardig. We moeten de mensen die het het hardst nodig hebben helpen. En wij zien kansen in Schalkwijk. Dit stadsdeel heeft eigenlijk alles; veel groen, de ruimte en wat ons betreft; de toekomst. Schalkwoud is het voorbeeld van een transitie van een leegstaande kantoren naar een groene nieuwe toekomstwijk. Het winkelcentrum krijgt eindelijk een impuls. Wij zien vooral kansen.

Dus samenvattend; GroenLinks gaat voor een schone stad met schone bereikbaarheid, met voldoende betaalbare woningen voor iedereen.