Om de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten, moet de overheid investeren in vergroening van de economie. Dat is, kort samengevat, de Green Deal van GroenLinks. Net als de New Deal van Roosevelt moet de Green Deal de economie van Nederland en Europa in beweging krijgen en moderniseren.

Zo moet de overheid investeren in energiezuinige woningen, in beter openbaar vervoer en in de vergroening van het belastingstelsel. Via een speciale klimaataftrek worden huiseigenaren gestimuleerd zelf energiebesparende maatregelen te nemen. Via een garantieregeling worden bedrijven gestimuleerd hun productielijnen te vergroenen. Ook gaan snel de schop in de zee voor windmolenparken. En door flexwerkers beter te beschermen en een ruimere werktijdverkorting toe te staan, worden de gevolgen van de krappere arbeidsmarkt ook eerlijker verdeeld.

Door strengere eisen aan het bankwezen te stellenen financiele producten beter te controleren op risico's, moet voorkomen worden dat een dergelijke crisis zich kan herhalen. Volgens GroenLinks is het daarom belangrijk om de normale bankzaken als sparen en betalente scheiden van risicovollere activiteiten als beleggen en vermogensbeheer.

 

Voorstellen van GroenLinks voor aanpak van de kredietcrisis en de klimaatcrisis Groen Wonen Er komt een fiscale klimaataftrek Groen Produceren Groen Rijden Duurzaam Werken Financiele hervormingen:

Banken worden opgesplitst in enerzijds spaar- en leenbanken en anderzijds vermogensbeheerders, investeringsbanken etc; De kapitaalratio en leverage worden aangescherpt Beloningen, zeker op korte termijn, worden aan banden gelegd Er komt een code voor bankiers en aanscherping van de aansprakelijkheid; Alle banken in Nederland houden zich aan de Nederlandse en Europese regels; Nieuwe financiele producten worden getoetst; De huidige private kredietbeoordelaars worden onder publieke verantwoording gebracht;