Wonderlijk hoe snel het gevoel van “het is vijf voor twaalf “ gegroeid is, als het om behoud van groen gaat. Was GroenLinks in de voorgaande raadsperiode een van de weinige partijen die aandacht vroeg voor groen en natuur, nu bestrijden de politieke partijen elkaar wie de groenste partij is. Prima natuurlijk, want het gaat uiteindelijk om het in stand houden en creëren van groene (en blauwe) natuur.

Groen is dus in. Ook de publieke opinie draagt hierin haar steentje bij. De bomenwachters doen hun stinkende best om elke boom te behouden, de mensen van het groene burgerinitiatief laten hun stem horen als het gaat om meer groen in de wijken en de initiatiefnemers van het "Ridderspoor" voeren actie om groene en veilige routes voor kinderen door de stad te creëren. Kortom, om elke boom wordt gevochten.

Binnen het gemeentelijk apparaat is dit alles niet onopgemerkt gebleven en ook daar is de afgelopen tijd het een en ander tot stand gebracht. Even een korte opsomming:

  • er is een start gemaakt met het maken van een groenstructuurplan, waarbij o.a. bovengenoemde actiegroepen mee mogen denken en praten;
  • er ligt een nieuwe bomenverordening waarin vastgelegd is, dat bij fysieke en bouwprojecten een groenpargraaf dient aan te geven wat de consequenties zijn voor het groen. M.a.w. het behoud van groen en bomen begint al op de tekentafel.
  • de lijst van monumentale, gemeentelijke bomen wordt vastgesteld. Deze zullen worden opgenomen in de bestemmingsplannen, waardoor ze een optimale bescherming krijgen. Inmiddels is ook opdracht gegeven voor een inventarisatie van potentieel monumentale bomen en monumentale, particuliere bomen.
  • er komt een aantal nota’s waarin nieuw beleid wordt vastgelegd, zoals een bomennota, een nota over natuurbeheer en -behoud en een nieuw speelruimteplan.
  • ook het grootschalig groen zoals de Bolwerken, het Frederikspark, het Kenaupark, de Poelpolder, het Zaanenpark en het Mandelapark is onlangs opgeknapt.
    Het Reinaldapark, het Westelijk Tuinbouwgebied, de Verenigde Polders, de Haarlemmerhout en het Schoterbos zijn de volgende projecten die aangepakt worden.

Veel is afgerond en diverse beleidsplannen zijn inmiddels vastgesteld. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Het blijft dus van belang om de uitvoering steeds in de gaten te houden. Voor iedereen die op de hoogte wil blijven, heeft de wethouder aangekondigd dat de "bomensite" uitgebreid wordt met meer groen-onderwerpen. Deze kun je vinden op de website van de gemeente (www.haarlem.nl).

Anita de Jong