De werkgroep stelt zich een aantal doelen. Ten eerste, het beschermen van bomen en groen in de openbare ruimte. Ten tweede, het geven van voorlichting. Ten derde, het streven naar de uitbreiding en betere verzorging van het Haarlemse bomenbestand.

Aanleiding is de voortdurende kap van bomen en het weghalen van ander groen door met name de gemeente Haarlem en vaak in opdracht werkende aannemers en projectontwikkelaars. Een bouwvergunning houdt meestal automatisch in dat er bomen mogen worden omgezaagd. Grote bouwprojecten en de aanleg van allerlei infrastructuur hebben de laatste jaren gezorgd voor de kap van honderden bomen, vaak ondanks het verzet van direct betrokkenen. Soms wordt bij bouwlocaties begonnen met het weghalen van al het groen terwijl plannen later weer gewijzigd worden, met als gevolg dat kale dorre vlaktes maanden of jaren blijven liggen. Dit leidt vaak tot woede en onbegrip bij omwonenden en mensen met een hart voor bomen. Ondanks de wetenschap dat Haarlem te weinig groen heeft in de stad bestaat de indruk dat er veel te gemakkelijk kapvergunningen worden verleend. Het Haarlemse bomenbestand wordt onvoldoende beschermd. Wij nodigen U als GroenLinksers uit om mee te werken aan de bescherming en verbetering van de groenvoorzieningen in Haarlem . Momenteel bestaat de werkgroep( i.o.) uit 6 personen waaronder 2 boomspecialisten,. We hebben mensen nodig die oren en ogen willen zijn in de verschillende wijken, iemand die verstand heeft van het bouwen en onderhouden van een website, die anderen kan instrueren en mensen met juridische deskundigheid met name in het voeren van (bezwaar)procedures. Contactpersonen zijn; Gino Smit Parklaan 53 tel: 5327715 email: smitbulder@hetnet.nl Natasja Moes Goltziusstr. 16 tel: 5256574 email: natasja.marc@hetnet.nl