In januari heeft GroenLinks (samen met de Actiepartij) een zgn interpellatiedebat gehouden over het Welzijnswerk in Haarlem-Oost, Noord en Schalkwijk.
Aanleiding waren de aanhoudende klachten over Dock, de stichting die in opdracht van Haarlem het welzijnswerk in grote delen van de stad verzorgt.

Medewerkers zijn niet of nauwelijks te bereiken, het beheer van wijkcentra als de Hamelink en de Ringvaart is niet of nauwelijks geregeld, projecten van wijkcontracten worden niet uitgevoerd wegens gebrek aan personeel en wijkraden kregen voor duizenden euro’s spookdeclaraties op hun bordje.

Daarover werd het college flink aan de tand gevoeld. Vooral Wethouder Hilde van der Molen (SP) moest zich verantwoorden maar ook de burgemeester werd gevraagd hoe het kwam dat zijn paradepaardje de wijkcontracten maar niet op gang konden worden gebracht. 

Hoe het kon dat wijkraden zelf moesten ontdekken dat er veel teveel uren in rekening werden gebracht kon het college niet goed verklaren. JA, het was niet goed en het geld was inmiddels teruggestort, maar dat was natuurlijk geen verklaring. Het college gaf toe dat stichting Dock te weinig geld had meegekregen om als het welzijnswerk uit te voeren. Er werd verteld dat er teveel geld (40%) naar het beheer van gebouwen ging waardoor er bezuinigd werd op personeel en uitvoering van taken.  In het debat bleek dat Dock was uitgegaan van drie centra die beheerd moesten worden en dat de kosten nu uit de hand liepen doordat de Raad bijv. De Ringvaart en Prisma ook open wilde houden. Extra geld is echter nooit door het college aan de raad gevraagd, behalve een ton voor de moedercentra.
B&W kregen het zware verwijt de raad niet voldoende van de problemen op de hoogte te hebben gebracht en vergelijkingen worden nu getrokken met  Radius dat (ook) door wanbeheer en financiële problemen ten onder was gegaan. Voorts werd het college kwalijk genomen dat er tot nu tot nauwelijks iets gedaan was om het welzijnswerk weer op poten te krijgen.
Het College reageerde op alle aantijgingen zwak en defensief. Er zou wel melding zijn gemaakt (dit leverde veel vragende gezichten op in de raad) en zowel de burgemeester als Hilde van der Molen putten zich uit in toezeggingen van een nieuwe aanpak, analyses en nota’s. Een armzalige reactie, aangezien de Haarlemse rekenkamer al jaren het college van aanbevelingen voorziet hoe het welzijnswerk beter kan.
Het debat werd besloten met het indienen van 3 moties. Een motie om centrum de Hamelink in de slachthuisbuurt nu snel een beheerder te geven evenals een motie die het vertrouwen opzegde in het aansturen door het college van Dock werden afgewezen doordat de collegepartijen B&W bleven steunen. Een motie die vroeg om een accountantsonderzoek naar de spookdeclaraties en mogelijk andere onregelmatigheden werd door een meerderheid gesteund, waaronder de PvdA.
Al met heeft vooral wethouder Van der Molen (weer) een deuk opgelopen, maar belangrijker is dat er nu snel verbetering moet komen in de uitvoering van het welzijnwerk. Daartoe heeft de interpellatie van GroenLinks en Actiepartij de boel goed opgeschud.

Lukas Mulder