Tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 februari jl. is raadsbreed een motie van GroenLinks aangenomen om de duurzaamheid terug te brengen in het nieuwe stadskantoor.

Vorig jaar is het plan om een nieuw, duurzaam stadskantoor te bouwen op het 023-terrein op het allerlaatste moment tegengehouden door de VVD. Zij vonden 88 miljoen euro veel te duur voor een nieuw stadskantoor. Dat moest zo’n 30 miljoen euro goedkoper kunnen, dachten zij. Dat geld zouden we dan kunnen besteden aan het inlopen van het achterstallig onderhoud.

Dat het nieuwe stadskantoor op het 023-terrein een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam en energiezuinig gebouw zou worden, en dat een deel van de kosten zich door energiebesparing weer terug zouden verdienen, leek geen enkele rol te spelen. Het stadskantoor werd verkiezingsinzet, en de VVD én de SP hebben daar gretig gebruik van gemaakt.

 

De verkiezingen hadden als resultaat dat de VVD en de SP inderdaad de gelegenheid kregen om met een nieuw, goedkoper plan te komen. Gezien hun eerdere uitspraken, waren de verwachtingen over de lagere kosten van het nieuwe voorstel hoog gespannen.

In de raad van 8 februari jl. werd het nieuwe voorstel van VVD-wethouder Van Velzen behandeld. Daarin worden de ambtenaren gehuisvest in de Raaks, het oude postkantoor en het gemeentehuis. Dit plan is inderdaad goedkoper dan het oorspronkelijke: het kost 81 miljoen euro. 7 Miljoen euro goedkoper dus… Dat is natuurlijk een hoop geld, maar bij lange na geen 30 miljoen. Het geld leek er nu echter nauwelijks nog toe te doen voor de VVD en de SP: ze hébben een nieuw plan, het ís goedkoper en óók nog eens in het centrum. Wat willen we nog meer?!

 

Duurzaamheid dus! GroenLinks is destijds met het plan op het 023-terrein akkoord gegaan omdat er een kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, energiezuinig gebouw zou worden neergezet. Dit uitgangspunt was in het nieuwe voorstel zo goed als losgelaten en dat is natuurlijk beschamend. Klimaatverandering, energieschaarste, besparing op de energiekosten… stuk voor stuk belangrijke argumenten om alles op alles te zetten voor een duurzaam gebouw. Juist als overheid hebben wij daarin een voorbeeldfunctie!

 

GroenLinks heeft daarom het initiatief genomen om een motie op te stellen, waarin de raad zich uitspreekt voor een hoge ambitie voor duurzaamheid in het nieuwe stadskantoor. En gelukkig werd het belang hiervan door alle fracties onderschreven: de motie is door vrijwel alle fracties ondertekend en raadsbreed aangenomen. Het echte werk moet natuurlijk nog beginnen: de wethouder moet nu alles op alles gaan zetten om deze ambitie ook te halen. Hij heeft toegezegd zich hiervoor te zullen inzetten. Maar wij zullen hoe dan ook een stevige vinger aan de pols houden bij de verdere uitwerking van de plannen!

Tenda Hoffmans