Op dinsdag 20 mei jongstleden vond er weer een GroenLinks café plaats in Juffrouw Zonder Zorgen. Voor de pauze was er een discussie tussen Bram van Ojik en Leo Platvoet over de koers van GroenLinks. Na de pauze vertelt Anita de Jong van de GroenLinks fractie iets over het dilemma waar zij zich vaak voor gesteld ziet: het groen versus het bouwen van woningen. Hilde Prins van de Bomenwachters in Haarlem geeft haar visie op het omgaan met groen in de stad.

Eerst sprak Bram van Ojik, de vertegenwoodiger van het toekomstproject over de koers van GroenLinks. Hij worstelt namelijk met de ontevredenheid van een deel van de leden van over de koers, de strategie en de inhoudelijke standpunten van de partij. Hij probeerde in zijn toespraak deze ontevredenheid in kaart te brengen en er een oplossing voor te bedenken. Het kwam erop neer dat hij vond dat de grondbeginselen van GroenLinks opnieuw geformuleerd moeten worden, aangepast moeten worden aan deze tijd maar nog even radicaal als ‘vroeger’.
Daarna sprak Leo Platvoet, de vertegenwoordiger van kritisch GroenLinks. Hij uitte niet alleen namens zichzelf een gezonde dosis kritiek op de landelijke afdeling van GroenLinks. De partij is volgens kritisch GroenLinks te elitair, te veel gericht op Femke Halsema en het begint meer op een kiesvereniging te lijken dan op een ledenpartij. Om kort te gaan is de hele partij dus te elitair. Ook de strategie klopt niet; door het elitaire karakter voelen minder mensen zich verbonden en zullen daarom stemmen op andere linkse partijen.
Na de pauze legde de fractie van GroenLinks Haarlem een dilemma aan de leden voor. GroenLinks wil natuurlijk graag het groen in de stad stimuleren, maar dat botst met het verlangen (en de aangegane verplichting) om huizen te bouwen. Hoe daar mee om te gaan?
Hilde Prins, de vertegenwoordigster van de Bomenwachters Haarlem houdt het groen in de stad goed in de gaten. Deze organisatie probeert de bomen in Haarlem te beschermen wanneer die gekapt dreigen te worden. Ze vertelde dat het aantal bomen vaak wel in acht genomen wordt wanneer ergens verbouwd moet worden, maar de kwaliteit van deze bomen niet. Oude dikke bomen worden vaak vervangen door sprietjes, die soms na een paar jaar tijdens een verbouwing opnieuw gekapt worden en vervangen worden door nieuwe sprietjes. Hilde Prins zet zich in om oude bomen te laten staan, bijvoorbeeld door eromheen te verbouwen.

Floor Tempelaars