Op 19 februari werd de eerste openbare bestuursvergadering gehouden. Dit is een experiment van het bestuur. Zij wil hiermee stimuleren, dat leden hun ideeën kwijt kunnen over allerlei onderwerpen en hun mening geven over bijvoorbeeld de opstelling van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad of over de plannen van het bestuur. Doet GroenLinks Haarlem het goed, of vind je dat er te weinig aandacht ergens aan besteed wordt. Kom langs en deel je mening met andere leden, het bestuur en de fractie!

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst bestond uit het bespreken van de normale bestuurspunten.
Fractievoorzitter Lukas Mulder meldde tijdens de mededelingen, dat de provincie heeft geweigerd het bestemmingsplan van de gemeente Haarlem goed te keuren, waarbij het zuidelijk gedeelte van het ‘Westelijk Tuinbouwgebied’ bestempeld is als natuurgebied. De gedeputeerde die hierover gaat, Albert Moens van GroenLinks heeft er vertrouwen in, dat het gebied op termijn verworven zal worden, maar er is nu eenvoudigweg geen geld beschikbaar. Wethouder Jan Nieuwenburg van Haarlem is ontstemd over deze weigering. Leden van Provinciale Staten van GroenLinks proberen Albert Moens nog te beïnvloeden. Wordt vervolgd.

Na afsluiting van het bestuursgedeelte zijn er twee presentaties over de plannen van een tunnel voor de Zuidtangent onder Haarlem. Eerst geeft Pepijn van Wijnen van APPM Management Consultants een presentatie over de verkeersstromen in Haarlem en probeert daarmee aan te tonen, dat een tunnel vanaf het Spaarne via het Houtplein naar het station de beste optie is. Het Houtplein wordt dan een plek, waar je kunt overstappen op de Zuidtangent door de tunnel. Zodoende weer je vele bussen uit de binnenstad van Haarlem en krijg je de beschikking over hoogwaardig openbaar vervoer, noodzakelijk voor de ontsluiting van Haarlem.

Boudewijn Bach, emeritus universitair docent Verkeerskunde en Stedenbouw aan de Technische Universiteit te Delft, heeft een totaal andere visie, die niet rept van een lange tunnel voor de Zuidtangent, maar van het gebruikmaken van trams in de binnenstad. Hij laat verscheidene succesvolle tramprojecten in het buitenland de revue passeren. Zijn credo is laat het openbaar vervoer, liefst een tram, zoveel mogelijk bovengronds, zodat de passagier wat kan zien en uitstappen als hij dat wil. Hij pleit ook voor meer haltes, bijvoorbeeld een bij de Raaks/Zijlstraat. Haarlem is een stad om gezien te mogen worden, dus boven de grond. Je wint tijd buiten de stad, in de stad kan hij dan meer halteren. Bijvoorbeeld bij de terrasjes aan de Gedempte Oude Gracht. De stad is ook te klein voor zo’n lange tunnel, waar een metro door kan. Hou je bij je maat.

Na afloop licht raadslid Tenda Hoffmans de opstelling van de fractie toe. GroenLinks is tegen een vervolgstudie naar een lange tunnel, omdat ze vindt dat eventuele alternatieven buiten beschouwing worden gelaten. Tenda vreest, dat het overstappen op het Houtplein, zoals voorgesteld door Pepijn van Wijnen, mensen afschrikt om de bus te nemen.

Karel van Broekhoven is het grotendeels eens met Bach. De hoofdlijn in Bachs verhaal was: die lange tunnel is onrealistisch en leidt slechts tot uitstel en vertraging en intussen verloopt het bod van Mooij om 100 miljoen te dokken, want over twee jaar is Mooij weg. Daar is Karel het helemaal mee eens. Ook dat de tram best door de stad kan en dat hij wel een halte meer mag hebben. Waar Karel het niet met Bach eens dat hij de tunnel wil doortrekken tot V&D en daar in de kelder een halte wil maken.
Karel vindt het Lange Tunnelplan onrealistisch omdat het enorm veel geld zou kosten, dat bij de Rijksoverheid vandaan gehaald moet gaan worden en dat geld zal niet ter beschikking worden gesteld aan Haarlem.

Fer Daalderop biedt de fractie van GroenLinks namens de Initiatiefgroep Duurzaam Haarlem aan een serie alternatieven te zullen opstellen, waarin ook de varianten met korte tunnels zijn opgenomen. Ook de andere fracties krijgen deze. Als je de alternatieven daadwerkelijk op een rij zet met een waardering kun je echt en keuze maken. Nu is dat niet het geval.

Jan Jaap van Lomwel