De gemeenteraad van Haarlem besprak in de week van 6 november de begroting van de stad voor 2007.

Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie sinds de verkiezingen van maart. Vanaf het begin heeft GroenLinks kritisch tegenover de coalitie van PvdA,VVD en SP gestaan.

Op een behoorlijk aantal punten presteert het college te weinig of heeft het te weinig ambitie. Dat geldt voor het milieubeleid dat extra moet bezuinigen, maar ook wordt er te weinig gedaan aan het in dienst nemen van allochtonen (het diversiteitsbeleid). Het Groen in de stad kan nog veel beter en er worden nog steeds teveel bomen omgezaagd in Haarlem.
Op het gebied van wonen vindt GroenLinks dat er te weinig sociale woningbouw wordt gerealiseerd en ook voor jongeren zijn er wel goede bedoelingen, maar bijvoorbeeld het zogenaamde jongerenloket functioneert onvoldoende.
Op gebied van Verkeer en Vervoer wordt er te weinig aan fietsbeleid uitgevoerd en over de vraag of er nu wel of niet een tunnel moet komen voor de Zuidtangent onder het Spaarne wordt maar geen beslissing genomen.
De belangrijkste doelen van het college: de aanpak van het onderhoud in de stad en het op orde brengen van de financiën, daar is GroenLinks het mee eens.
Met de manier waarop niet. De komende 4 jaar moet er weer 27 miljoen bezuinigd worden. Vooral door minder ambtenaren voor de gemeente te laten werken. Verder wil men geld verdienen door mensen uit de bijstand aan de slag te helpen, door zuiniger in te kopen en door een aantal gemeentelijke diensten te verzelfstandigen. GroenLinks is van mening dat het volstrekt onduidelijk is of al dit geld zo wel bij elkaar geschraapt kan worden. De basis van de financiële voorstellen is onzeker. Niet voor niets noemde fractievoorzitter Lukas Mulder de begroting dan ook drijfzand.

Lukas Mulder

 

Lees hier de algemene beschouwing bij de behandeling van de begroting door Lukas Mulder