Kunstgras in soorten
Kunstgras in soorten

GroenLinks kijkt verder dan rubbergranulaat

Uitgesproken GroenLinks door Roséanne Timmer-Aukes tijdens commissie Beheer van 7 februari

Het gemeentelijk bestand areaal sportvelden 2019 moet worden vervangen. Het gaat hier om kunstgrasvelden waarbij de toplaag moet worden vervangen. De wethouder heeft alle soorten infill (instrooimaterialen): kurk, EPDM, TPE en rubbergranulaat naast elkaar gezet. Uit deze analyse kwam rubbergranulaat als beste uit de bus, zowel qua gezondheid, milieubelasting, duurzaamheid en veiligheid. De wethouder stelt dan ook voor om verder te gaan met het huidige beleid van rubbergranulaat. GroenLinks heeft een lange geschiedenis met rubbergranulaat en is niet overtuigd. Daarom kijken wij verder dan alleen infill en rubbergranulaat. In commissie samenleving hebben wij dan ook gepleit om te kijken naar non-infill velden. Het spelen op echt gras is niet haalbaar door het intensieve gebruik van de velden. Voor elk kunstgrasveld zouden 10 grasvelden moeten worden neergelegd en met de opgave voor woningen etc. is dat in een verdichtte stad als Haarlem niet haalbaar.

Waarom geen rubbergranulaat?

Sinds de uitzending van Zembla in 2016 waarin aan het licht werd gebracht dat er mogelijk grote gezondheids- en milieurisico’s zijn bij het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is er een grote discussie over het gebruik hiervan. Een recente studie van SWECO laat zien dat rubbergranulaat op kunstgrasvelden onbedoeld verspreid wordt naar het milieu. De maatregelen die de gemeente Haarlem neemt zoals bakken om het veld heen en uitloopmatten werken onvoldoende. Jaarlijks verdwijnt per veld maximaal 400 kg rubbergranulaat in de omgeving van kunstgrasvelden. Dat is gelijk aan ongeveer 50 autobanden. De inloop wordt ook bevestigd door de sportclubs zelf. De SWECO-onderzoekers troffen rubberdeeltjes aan in nabijgelegen bermen, in oppervlaktewater en waterbodems. Daarnaast lekken stoffen uit rubbergranulaat weg naar het drainagewater: dat is regenwater dat via de sportvelden in de bodem terechtkomt en van daaruit via buizen wordt afgevoerd naar een sloot. Dit alles is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. De gemeente Haarlem heeft hier maatregelen op genomen door een onderlaag aan te brengen om lekken te voorkomen, maar nog steeds worden er stoffen in het milieu gevonden. Het RIVM stelde in juli 2018 dat er wel degelijk schadelijke milieueffecten worden geconstateerd (lees hier het rapport).

GroenLinks Medemblik heeft dan ook besloten om geen rubbergranulaat meer te gebruiken (lees meer).

Non-infill serieus onderzoeken

GroenLinks Haarlem is daarom verder gaan kijken. Als gras niet realistisch is en we inzetten op kunstgrasvelden, waarom dan geen non-infill velden? Waarom niet de discussie weghalen bij wel of geen rubbergranulaat en verleggen naar wel of geen infill velden? Non-infill velden zijn kunstgrasvelden zonder instrooimaterialen, dus zonder rubbergranulaat, kurk, zand etc. Non-infill kunstgras bestaan uit een kunstgrasmat dat is voorzien van rechte kunstgrassprieten met ‘extra’ gekroesde of gekrulde ‘bodem’ vezels als onderlaag, oftewel getufte of geweven velden. De instreek is dat deze onderlaag de infill moet vervangen.

Op papier hebben non-infill velden veel positieve kenmerken zoals:

  • tot 90% minder verspreiding van microplastics in het milieu.
  • Geen infill nodig dus geen gezondheidsrisico’s, geen uitloging naar de ondergrond, etc.
  • Geen geur overlast
  • Betere waterdoorlatendheid.
  • Minder onderhoud? (nog niet duidelijk)

Lees hier meer over non-infill velden.

De KNVB is sinds april 2018 bezig met een pilot met non-infill velden. Het testen van nieuwe technieken brengt altijd risico’s en kinderziekten met zich mee. Daarentegen is SV Hoofddorp na de opstartproblemen blij met het nieuwe veld. De sportclubs waar de velden worden vervangen staan niet afwijzend tegenover non-infill velden. Als het beter is voor het milieu en er kan op gespeeld worden willen ze best overstappen. Clubs hebben nu het idee dat er geen keuze is en dat er automatisch gebruik moet worden gemaakt van  ‘de zwarte korrel’. In Haarlem willen we investeren in duurzaamheid, in het milieu en zijn we vooruitstrevend. GroenLinks roept dan ook op om bij het ombouwen van de velden verder te kijken dan rubbergranulaat en in te zetten op non-infill velden. Laten we in ieder geval meedoen met de pilot van de KNVB!

Toezegging wethouder

Donderdag 7 februari is de vervanging van de sportvelden uitgebreid behandeld in de commissie samenleving. We zijn blij met de toezegging  van de wethouder om voor de volgende raadsvergadering de matrix te hebben aangepast en ook de non-infill en het super gras mee te nemen in de afweging. De wethouder heeft toegezegd serieus alle varianten te willen onderzoeken. We zijn benieuwd naar de uitkomsten en zullen deze grondig bestuderen.

Roséanne TimmerAukes

 

https://www.rivm.nl/nieuws/rubbergranulaat-op-kunstgrasvelden-milieubela...