De provincie bezuinigd indirect op subsidie voor vrijwilligerswerk in het groen. Het Haarlemse groen wordt op een aantal plekken beheerd en onderhouden door vrijwilligersgroepen. GroenLinks vraagt het college te zorgen dat de vrijwilligersgroepen hun goede werk kunnen blijven doen.

Provincie Noord-Holland wil de subsidie van 1,5 miljoen voor Landschap Noord-Holland afbouwen tot nul in 2018. Landschap Noord-Holland voert o.a. projecten uit waarbij ze ondersteuning en gereedschap voor natuurvrijwilligers verzorgen.

Voorbeelden in Haarlem zijn vrijwilligersprojecten beheer en onderhoud in Meerwijkplas en Romolen Heempark.

GroenLinks vraagt het College om uit te zoeken hoe de vrijwilligers blijvend geholpen kunnen worden en daar financiering voor te vinden.

Fractievoorzitter GroenLinks Daphne Huysse: “Bij de Meerwijkplas en Romolen Heempark wordt heel veel waardevol natuurwerk verricht. Ik werkte op de natuurwerkdag, 1 november met ze mee. Ik heb respect voor hun inzet. Dat moet blijvend ondersteund worden.”

De motie wordt in ieder geval mede-ingediend door PvdA, D66,  het CDA en TROTS.