In juni werd in de gemeenteraad de stand opgemaakt van de coalitieafspraken en het financieel meerjarenbeleid.

Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt en daar gaat veel geld naartoe. De andere helft van de meevallers wordt in de reserve gestort die nog steeds te laag is.

Ook wil men het sociale beleid overeind houden in die zin dat er niet bezuinigd wordt.

Langzamerhand komen er barstjes in de coalitie. Er is ruzie ontstaan over de verdeling van het overschot van 3 miljoen euro uit 2007. Niet al het geld gaat meer naar onderhoud en reserve. Ook gemeentegebouwen en fietspaden krijgen meer middelen. De driedubbele doelstelling, onderhoud,reserve en goed sociaal beleid blijkt in de praktijk niet haalbaar en er moeten vooral voor welzijn extra middelen beschikbaar komen.

 

GroenLinks steunt dit en heeft van het losser worden van de coalitieafspraken gebruik gemaakt om nog een paar dingen binnen te slepen.

Zo is er 300.000 euro gereserveerd voor een fietsbrug over het Spaarne. Ook is de fractie erin geslaagd om op het laatste moment geld vrij te spelen voor de week van vooruitgang eind september. Verder ging het college akkoord met ons verzoek om een subsidieregeling voor zonnepanelen in te stellen, evt. samen met bijvoorbeeld energieleveranciers.

 

Grootste kritiek was op het feit dat Haarlem nu wel in 2030 klimaatneutraal wil zijn en ook Millenniumgemeente is geworden maar dat er geen boter bij de vis wordt geleverd. Terwijl het bedrijfsleven meewerkt aan Klimaatneutraal en ook financieel meedoet heeft Haarlem in het meerjarenbeleid geen euro voor klimaatbeleid opgenomen. En plannen zonder geld leveren niets op, maar je bent als stad ook bepaald geen goed voorbeeld voor burgers en bedrijven.

Het college erkende deze kritiek en beloofde in de herfst te komen met uitgewerkte plannen om de CO2-uitstoot verder te verkleinen.

Zo blijft GroenLinks vanuit de oppositie het college scherp houden. Een jaar geleden sleepte de fractie er ook al een aantal extra duurzame investeringen eruit voor de bouw van de nieuwe stadhuiskantoren bij de Raaks.

 

Lukas Mulder