Langzaam maar zeker groeit binnen de politiek de aandacht voor het dierenwelzijn. De opkomst van de Partij voor de Dieren speelt hierbij een belangrijke rol. In dat licht ging de Haarlemse GroenLinksfractie vrijdag 27 april op bezoek bij een aantal lokale instelllingen, die zich op verschillende manieren met het wel en wee van het dier bezighouden.

De dierenbescherming. Eerste reisdoel was het kantoor van de Dierenbescherming. Van medewerkster Tracy Tayne kwam de fractie het volgende aan de weet. De organisatie beschikt over 8 betaalde krachten en 160 vrijwilligers. In het dierenasiel Zandvoort ( waar nieuwbouw wordt gerealiseerd) worden jaarlijks zo’n 1000 dieren opgevangen. De dierenbescherming beschikt over 5 ambulances. Een belangrijk doel is om maatschappelijke invloed uit te oefenen. Op veel basisscholen is de dierenbescherming een graag geziene gast. Men geeft op verschillende niveaus voorlichting. Met enige regelmaat wordt in Haarlem e.o. een kraam ingericht, waar men aandacht vraagt voor acties tegen o.a. de bio-industrie en tegen de malafide hondenhandel. Tevens ondersteunt men de organisatie Kids for Animals, die in Haarlem over 450 leden beschikt. Het vogelhospitaal. In het vogelhospitaal werd de fractie ontvangen door beheerder Roel Draaier. Hier worden voornamelijk zieke en gewonde gevleugelde dieren opgevangen. Veel van de gewonde dieren zijn het slachtoffer van (soms opzettelijke!) aanrijdingen. De heer Draaier had een aantal gelegitimeerde wensen richting de gemeente. Ze draaien in feite om het verschaffen van duidelijkheid. In eerste plaats voor wat betreft de lokatie. Wordt het hospitaal op de huidige plek gehandhaafd en gemoderniseerd of verhuist de hele zaak naar een nieuw terrein? De heer Draaier wordt al zo’n 8 jaar door de gemeente aan het lijntje gehouden. Ook is de toekomst voor de enige betaalde kracht ,een I.D.’er, onzeker. Wordt deze baan nu wel of niet gegarandeerd? De gemeente geeft aan dat hier waardevol werk wordt verricht,maar men handelt er niet naar. Hier ligt een taak voor de politiek! Hierna volgde een korte rondleiding. De dierenambulance. Laatste doel van deze middag was het onderkomen van de dierenambulance. De voornamelijk uit vrijwilligers bestaande groep vormt met elkaar een hecht team. Naast het ophalen van gewonde of overleden dieren heeft deze organisatie nog een aantal andere taken. Eigenaren die hun dier niet zelf naar een dierenarts kunnen brengen krijgen hulp bij het vervoer. Bij mishandeling van dieren worden deze met medewerking van de politie, in beslag genomen. Ook als eigenaren tijdelijk niet meer voor hun dier kunnen zorgen (bijvoorbeeld door opname in een instelling) worden deze dieren opgehaald en elders ondergebracht. Ook bezoekt men scholen om voorlichting te geven. Het wensenlijstje was niet al te groot. Een permanente parkeerontheffing zou prettig zijn. En een extra asiel in Haarlem zou erg handig zijn. Met name in de drukke zomermaanden is het Zandvoortse asiel niet makkelijk te bereiken. Een deel van de informatie werd gegeven door de die ochtend geridderde coördinator, Elly Dams. Zij liet ons weten dat er inzake het ontstane conflict met de Dierenbescherming alweer met elkaar gesproken werd en dat de hulp aan de dieren geen moment in gevaar was gekomen. Tot slot gingen de GroenLinksers in alle nederigheid met de kersverse ridder op de foto. Tekst: John Mittendorff Foto: Jan Jaap van Lomwel