Plangebied bebouwen voormalig Tjadenterrein
Plangebied bebouwen voormalig Tjadenterrein

GroenLinks tegen woningbouw in de groene zoom rond Haarlem

In het meest Zuidwestelijke puntje van de Schalkwijkerpolder, waar het Spaarne en de ringvaart samenkomen, ligt het voormalige Tjadenterrein. Deze plek wordt niet meer bedrijfsmatig gebruikt. De grond is vervuild. Om deze redenen wordt voorgesteld hier een woonwijkje te bouwen van 32 woningen. GroenLinks is hier fel op tegen.

Fel op tegen om meerdere redenen. Ten eerste omdat dit een mooi groen gebied is. Veel Haarlemmers brengen in deze polder graag hun vrije tijd door. Om te fietsen. Om te wandelen met de hond. Zoveel woningen op deze plek past daar niet bij. Deze woningen worden ook alleen maar gebouwd om de kosten van het opruimen van de vervuiling te dekken. Een zeer pragmatische oplossing, maar geen één waarop GroenLinks wil laten afhangen of ergens wel of geen woningen kunnen komen.

De raad heeft in 2015 een nota van uitgangspunten vastgesteld waar dit wijkje aan moet voldoen. Raadslid Jasper Drost tijdens de bespreking in de commissievergadering:

'Wat betreft GroenLinks wordt niet voldaan aan de nota van uitgangspunten. Er blijven weinig doorkijkjes over, er wordt niet goed gemotiveerd waarom er zoveel extra vierkante meter bebouwing bij moeten komen en ook niet waarom er van de richtlijn van 15 woningen per hectare wordt afgeweken. (…) Wij vinden het nog steeds een bijzonder slecht plan om een woonwijk te gaan bouwen in de groene zoom. Dit soort postzegelplannetjes is precies de reden waarom Nederland zo verrommelt. Daarbij, als deze woonwijk er eenmaal staat, wie geeft ons de garantie dat er niet op korte termijn ten noorden en ten oosten van deze wijk wordt gebouwd.'