De fractie van Groenlinks zou graag de Islamitische school voor Haarlem behouden. Na een moeizame start is de school nu meer dan ooit geworteld in de Haarlemse samenleving. Het vereiste aantal leerlingen heeft zij echter nog niet gehaald.

Dit was de reden voor het bestuur van de school om de gemeenteraad te vragen om de school hernieuwd op te nemen in de lijst van scholen. Dat houdt in dat het ministerie van Onderwijs vervolgens beslist of de school in aanmerking komt voor subsidiering van de huisvesting. In de raad van donderdag 20 juli was het m.n. GroenLinks die pleitte voor het behoud van Islamitisch onderwijs in Haarlem, mede gezien de groeiende moslim gemeenschap. Helaas was de meerderheid van de gemeenteraad eens met het collegevoorstel om de school niet voor te dragen voor een doorstart. Voor Abid Azannay was het tevens zijn eerste optreden in de raad, zijn zgn. maidenspeech. Hieronder zijn bijdrage: “Wij staan vanavond voor een, zoals de wethouder het zelf heeft uitgedrukt, keuzemogelijkheid om Al Ikhlaas een doorstart te laten maken. Die keuze moeten we maken op grond van 2 verschillende metingen. De directe meting die laat zien dat er voldoende mogelijkheden zijn voor de school en de indirecte meting die het tegenovergestelde laat zien. Op grond van deze cijfers is een eenduidige keuze niet mogelijk. Er gaan dus andere overwegingen een rol spelen. Willen wij als raad dat deze school een doorstart maakt dan is dat wettelijk mogelijk. Het is dus niet zozeer een kwestie van cijfers, maar van willen we het, of willen we het niet. Wij als GroenLinks gaan van de directe meting uit, omdat wij geloven dat de school levensvatbaar is. Maar ook omdat we mensen belangrijker vinden dan de cijfers. Wij vinden dat de argumenten van de school en de ouders ook een rol moeten spelen in onze overwegingen. Als het gaat om de huisvesting, ontbreken er veel voorzieningen, zoals de ICT ruimte, een gemeenschappelijke ruimte, een peuterspeelzaal etc. Deze voorzieningen zijn van groot belang voor een school om te groeien. Daarom willen wij als er duidelijkheid is over een doorstart, er zo snel mogelijk iets gedaan wordt aan de huisvesting. Waarom is een islamitische school belangrijk? Voor de moslimgemeenschap is het een erkenning van hun identiteit. Ze hebben jarenlang gestreden voor het oprichten van deze school. Na de oprichting heeft de school een belangrijke rol gespeeld in de sociale cohesie van de wijk. De school doet veel aan uitwisselingsactiviteiten en kennismaking met andere culturen en religies. Ook wordt er veel samengewerkt met verschillende organisaties uit de wijk. Kortom de school draagt zeker bij aan integratie en emancipatie van de moslimgemeenschap. Het zou doodzonde zijn als datgene wat hier is opgebouwd verloren zou gaan en alle energie die door veel mensen in deze school is gestopt voor niets is geweest. En niet te vergeten de participatie van de ouders is zeer groot, 90 % van de ouders zijn betrokken bij de school en hun kinderen. Dat is toch wat wij willen! Gezien alle argumenten vindt Groenlinks dat Al Ikhlaas bestaansrecht heeft en wij hebben alle vertrouwen dat zij de komende vijf jaar zal toegroeien naar de stichtingsnorm van 390 leerlingen.”