Daphne Huysse

GroenLinks wil toegankelijke stad

GroenLinks wil dat Haarlem een toegankelijke stad wordt. GLH heeft om concrete maatregelen gevraagd om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren voor mensen met een beperking.

Halverwege 2016 heeft Nederland het VN-verdrag over ‘de rechten van personen met een handicap’ geratificeerd. Ook het college van Burgemeester en Wethouders heeft het standpunt, dat er nog veel te doen is om Haarlem voor iedereen toegankelijk te laten zijn.

Naast de fysieke toegankelijkheid is minstens zo belangrijk aandacht te besteden aan mentale en sociale toegankelijkheid. GroenLinks wil een ‘stadsergonoom’, die in de gaten houdt of projecten in de openbare ruimte en bouwprojecten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Maar ook de toegankelijkheid van de gemeentelijke communicatie verdient aandacht en verbetering. Hiervoor heeft GroenLinks een motie ingediend om een stadsergonoom aan te stellen. De fractie is blij, dat de wethouder de motie heeft overgenomen en trok de motie in, na de toezegging dat er iemand binnen de gemeente wordt vrijgemaakt om deze rol te gaan vervullen. Deze ‘aanjager’ zal met belangenbehartigers, woningbouw, werkgevers, MKB, welzijn, onderwijs, recreatie, ontwerpers, OV, bewoners en inhoudelijke experts moeten gaan zorgen voor fysieke, mentale en sociale toegankelijkheid van Haarlem.

Haarlem moet het goede voorbeeld geven door alle diensten, de eigen website en de websites van contractpartners in het sociale domein toegankelijk te maken voor mensen met een beperking en mensen, die niet zo behendig zijn met internet, de zogenoemde digibeten.

Haarlem moet het voortouw nemen in afspraken voor een ‘inclusieve stad’.

 

Daphne Huysse