Afgelopen zaterdag, 14 juni, hebben de Guerrilla Gardeners toegeslagen in Haarlem. Op drie plekken in het Haarlemse centrum legden ze een minituintje aan.

De actie sluit aan bij een landelijk initiatief van GroenLinks om de stedelijke omgeving op te fleuren door op onverwachte plekken, die er meestal kaal en afstotelijk liggen, bloemen en planten tussen de stenen te zetten. Soms worden tegels gelicht en stenen verwijderd om plek te maken voor het groen. GroenLinks-fractievoorzitter Lukas Mulder hanteerde daarbij zelf de spade.

Bij de voor- en achterzijde van NS-station Haarlem, waar pas weer een aantal mooie dikke bomen werden gerooid, werden plantjes ingegraven. Ook bij het Patronaat en de afdeling Burgerzaken van de gemeente werden boomspiegels versierd met bloemdragend groen.

Haarlem is de meest versteende stad van Nederland. In de stadswijken en het centrum is maar weinig groen en er worden meer bomen omgehakt dan dat er bijgeplant worden.

De Gemeente heeft inmiddels veel geld vrijgemaakt voor beter onderhoud van het groen in de wijken en ook de parken in Haarlem worden opgeknapt. Dat neemt niet weg dat er maar weinig groen bijkomt. Nog maar een jaar geleden werden overal in de stad struiken, bosjes en groenstroken gerooid om te kunnen bezuinigen op het onderhoud ervan. Bloemperken zijn nauwelijks meer te vinden in de stad, omdat ze te duur in onderhoud waren.

Gemeente, bewoners, bomenwachters, IVN en anderen praten sinds enige tijd over een groenstructuurplan. De verwachting is dat een eerste schets van het plan pas in 2009 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Wat al dit overleg oplevert, is onbekend en de Guerrilla Gardeners willen daarop ook niet wachten. Zij nemen de schop in eigen hand en gaan aan de slag om op de meest versteende plaatsen snel en soms illegaal groen te planten.

De GuerrillaGardeners willen actief bijdragen aan een betere leefomgeving en de Haarlemmers laten zien hoe het met praktische en snelle ingrepen ook groener kan worden in Haarlem.

Meer informatie: www.guerrillagardeners.nl