Uitgesproken GroenLinks op 1 april in de commissie ontwikkeling door Melissa Oosterbroek.

GroenLinks is gecharmeerd van de groene daken met ruimte voor een gezamenlijke publieke buitenruimte. GroenLinks is blij dat de ecologische spoorzone groen blijft. De vorm is ons eigenlijk om het even want we gaan verdichten. We willen niet bouwen in de groene zoom dus we moeten zoveel mogelijk woningbouw realiseren in de stad. De IJsbaanlaan is hiervoor een ontwikkeling. 

Maar dan doen we wel met aansluiting met de rest van de buurt.  We vinden het jammer om te lezen dat de keuze voor “gratis” parkeren, de keuze voor het faciliteren van parkeer opstal plaatsen, ons 20 miljoen euro kost. We horen dat de bewoners nu al overlast hebben van gratis parkeerders. 

Door parkeren te vergunnen hebben de bewoners meer controle over de auto stal plaatsen, en kunnen ze vaker voor deur parkeren. 

GroenLinks ziet liever dat we vergund parkeren invoeren  zodat we een hogere kwaliteit aan leefomgeving daarvoor terug krijgen. We willen zo veel mogelijk woningen, naast een NS station, laten we dat doen. 

We willen Haarlem Klimaatneutraal 2030 dus we moeten inzetten op regionaal fietsverkeer, we stellen voor om parkeren met vergunning hier in te zetten en te gaan voor de ontwikkeling die aansluit op de wijk. 

Door de aansluiting met het NS-station Bloemendaal verder te faciliteren zullen mensen eerder kiezen voor het OV. 

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie is besloten met een mobiliteitsonderzoek te komen waarbij vergund parkeren wordt meegenomen.