Den Haag heeft een dringend verzoek aan alle gemeenten van Nederland gedaan om te helpen meer opvang te creëren voor asielzoekers. Het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) heeft aan de gemeente Haarlem specifiek gevraagd om medewerking te verlenen aan de opvang van asielzoekers op een schip op korte termijn. GroenLinks vindt het belangrijk dat Haarlem deze opvang verzorgt.

 Haarlem is een sociale stad. Mensen in nood en in een kwetsbare situatie vangen we op en bieden we onderdak. Vanaf 1 november komt er een passagierschip waarop maximaal 140 asielzoekers opgevangen kunnen worden. Dit schip komt te liggen in het Spaarne aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de Floresstraat. HET COA vraagt op dit moment of dit schip tot en met 31 maart 2022 kan blijven liggen.