In januari behandelen wij in de commissie Bestuur de nota cameratoezicht in openbare ruimte. Het college wil, aan de hand van een aantal stellingen, weten hoe de gemeenteraad denkt over cameratoezicht en of er in dat standpunt in vergelijking met eerdere jaren verandering is gekomen. Toen was er namelijk steeds geen meerderheid voor het invoeren van camera's in de openbare ruimte.

GroenLinks zet zich in voor maximale veiligheid en minimale criminaliteit. Mensen moeten zich veilig voelen in openbare ruimtes. Dit bereik je niet door op iedereen een camera te richten, maar door politieagenten te laten surveilleren; en vergeet vooral de inzet van de stadswacht niet . Die kunnen zeker een bijdrage leveren aan de veiligheid.

Wij vragen ons af of de Haarlemmers op deze maatregel zitten te wachten. Het college vraagt of er een extra onderzoek moet komen naar de mogelijkheden en de kosten? Wat GroenLinks betreft: Onderzoek eerst of de Haarlemmers echt in een onveilige stad wonen. Hoe vaak heeft Gemeente Haarlem te kampen met escalaties, zijn er überhaupt problemen die de emmer doen vol lopen om cameratoezicht in te zetten? Of is het een trend geworden, omdat in de andere gemeenten camera's al geaccepteerd zijn en het in Haarlem daarom ook maar ingezet moet worden? Sterker nog; inmiddels hebben verschillende evaluaties plaatsgevonden, waaruit blijkt dat objectieve veiligheidscijfers niet veel verbeterd zijn door cameratoezicht.

 

Zolang deze vraag niet beantwoord is, zeggen wij: laten we trots zijn op mooi Haarlem en laten we trots zijn dat we in Haarlem zonder cameratoezicht kunnen!

 

Abid Azannay