Ook Haarlem krijgt binnenkort een milieuzone! Daarmee volgen we de grote steden, zoals bijv. Amsterdam, Utrecht, den Haag, Leiden. Per 1 januari 2022 worden vrachtauto’s met vervuilende dieselmotoren (minder dan euro VI) geweerd uit het centraal stedelijk gebied. Dat gebied loopt grofweg vanaf de Pijlslaan in het zuiden naar het spoor/de Westelijke randweg en dan via de Kleverlaan en de Leijdsstraat en de Transvaalstraat naar het Spaarne.

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar het is zover!

GroenLinks Haarlem is heel blij dat we dit belangrijke punt uit ons verkiezingsprogramma hebben kunnen realiseren. Het is een begin naar een schonere lucht in de stad, waardoor die stad leefbaarder en gezonder wordt.

Natuurlijk zal het lastig zijn voor sommige ondernemers, die niet zo eenvoudig een schonere vrachtauto kunnen kopen. Gelukkig is er altijd een hardheidsclausule voor de echt schrijnende gevallen.

Met GroenLinks Haarlem hadden we een motie ingediend om voorbereidingen te treffen om de milieuzone vanaf 2023 ook scooters, brommers en snorfietsen met tweetaktmotoren en andere oude motoren van toepassing te laten zijn. Uiteindelijk hebben we de wethouder de toezegging hebben laten doen de voorbereidingen voor deze uitbreiding ter hand te nemen. Het zou mooi zijn als we ook oude dieselbusjes en oude dieselauto’s uiteindelijk uit de milieuzone kunnen weren.

Het gebied van de milieuzone is nu vastgesteld zoals hiervoor weergegeven. Uitbreiding van het gebied is natuurlijk ook mogelijk. Er lag zelfs al een verzoek daartoe in de afgelopen raadsvergadering, maar het leek ons beter nu eerst te beginnen en daarna te kijken hoe we steeds verder kunnen gaan. Dan kan iedereen wennen aan het feit dat de zone er is en komt er bij de invoering ervan in elk geval geen kink meer in de kabel. 

Ten slotte heeft de raad ook het principebesluit geaccordeerd om per 2025 een zero emissiezone voor vrachtauto’s en busjes in te stellen. Dat is een hele mooie stap naar het CO2 neutraal worden per 2030! De bedoeling is dat we er alles aan doen om in 2025 vrachtauto’s en busjes die nog in het gebied van de milieuzone willen zijn, alleen nog toelaten als zij elektrisch of anderszins zonder emissie rijden.

Een van de manieren om dit voor elkaar te krijgen is het maken van een overslag-hub in de Waarderpolder. Vrachtauto’s zouden ook al vanwege hun omvang eigenlijk aan de buitenrand van de stad moeten blijven. Het plan is dan ook om in de Waarderpolder een overslagstation te maken, een zogenaamde Hub, waar pakketjes en andere (kleinere) goederen worden overgeladen in elektrische busjes, die het vervoer verder verzorgen naar de stad. Om ook grotere goederen en grotere hoeveelheden tegelijk de stad in te kunnen brengen wordt ook onderzocht of en hoe speciale elektrische  transportschepen daarbij zouden kunnen worden ingezet. Het prototype van zo’n schip is al ontworpen en vaart zelfs al. Nu de overslaghub nog en het laatste deel van de logistiek om de goederen ter plaatse te krijgen. Zo’n schip zou niet alleen geschikt zijn voor omvangrijkere goederenstromen naar de stad, maar ook voor bijv. afvalstromen uit de stad naar de Waarderpolder.

Kortom, veel plannen. Er wordt op het gebied van zero emissie mobiliteit hard gewerkt !

https://www.haarlem.nl/milieuzone-invoeren-voor-vrachtwagens-centrum/