De woningnood is hoog en daarom vindt GroenLinks het goed dat er 10.000 duurzame en voornamelijk betaalbare woningen tot 2025 bijkomen in de stad. Veel Haarlemmers werken niet in de stad. Het is dus belangrijk dat Haarlem goede OV-verbindingen heeft, nu en in de toekomst als er meer Haarlemmers bijkomen. In de commissie ontwikkeling is gesproken over de toekomst van OV-knooppunt station Haarlem en over een nieuw te ontwikkelen knooppunt (Haarlem nieuw-Zuid) bij de kruising van de Europaweg en Schipholweg.
 

GroenLinks is blij met ontwikkelingen rond dit nieuwe OV-knooppunt. Dagelijks rijden er honderden bussen door Haarlem naar de hele regio, maar dit legt ook een druk op de binnenstad. Komende jaren worden er veel huizen gebouwd in Schalkwijk. Het is dan ook belangrijk Schalkwijk goed te verbinden met het OV. Het nieuwe knooppunt wordt in principe ontworpen voor de bus, maar GroenLinks wil graag dat er ook aan de tram wordt gedacht. GroenLinks wil namelijk dat Haarlem betere en betrouwbaardere verbindingen met de regio krijgt. Een tram of lightrail is daar een goede oplossing voor. Wethouder Berkhout heeft tijdens de vergadering toegezegd het OV-knooppunte te ontwerpen vanuit de tram. GroenLinks heeft daarnaast aandacht gevraagd voor het menselijke aspect van dit knooppunt. Zorg ervoor dat dit een prettige plek wordt om te zijn. Niet alleen een overstappunt waar je zo snel mogelijk weer weg wilt zijn, maar ook een plek waar je afspreekt. Om te ontmoeten. Om te verblijven. Zorg nou voor een sociaal veilige plek. Dan wordt deze plek een mooie verbinding tussen Haarlem centrum en Schalkwijk.

 

Het document 'Ontwikkeling OV-knooppunt Haarlem nieuw-Zuid is door de raad aangenomen en vormt daarmee de eerste stap naar beter OV op deze plek in Haarlem.