Nationale Klimaattop

Haarlem op de Nationale Klimaattop

Het kabinet organiseert op 26 oktober 2016 de Nationale Klimaattop om het Klimaatakkoord van Parijs te vertalen naar concrete acties in Nederland. De opwarming van de aarde moet tot ruim onder de 2 graden beperkt worden. Urgenda heeft in een rechtszaak bewezen dat het Rijk te weinig doet, dus er zijn in Nederland nog enorme stappen te zetten.

Wethouder Cora-Yfke Sikkema overhandigt als voorzitter van de G32 Duurzaamheid een manifest aan premier Rutte en staatssecretaris Dijksma. In het manifest staat dat extra maatregelen en stappen nodig zijn om het gebruik van aardgas uit te bannen.

In het manifest wordt gesteld dat bij de gemeenten veel draagvlak is voor het streven om de klimaataanpak een versnelling te geven, maar dat behoefte is aan meer urgentie vanuit het Rijk.

Er wordt al veel gedaan. Lokale overheden hebben afgelopen jaren stevig ingezet op de energietransitie (van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen), de trend naar groen is onmiskenbaar. Burgers kiezen steeds meer voor zelf opgewekte zonne-energie en in de bouwsector is steeds meer aandacht voor energieneutraal en gasloos bouwen. In verband met de bevoorrading van binnensteden is er meer aandacht voor elektrisch rijden. Gemeenten spelen een rol in energiebesparing. Het regionale gebruik van industriële restwarmte is door de lokale overheid op veel plekken actief aangejaagd.

Er wordt dus veel gedaan, tegelijkertijd gaat het niet snel genoeg met de energietransitie. De huidige afspraken tussen rijk en gemeenten lopen tegen een grens aan. De gemeenten hebben behoefte aan meer richting en versnelling vanuit het Rijk en ruimte voor de Regio. Energie moet eerlijk geprijsd worden en gebruik van gas moet verminderen.

‘Leg het terugdringen van gasverbruik veel dichter bij de burger. Geef de lokale overheid daartoe meer bevoegdheden, instrumenten en financiële middelen’, aldus Filip van As, wethouder Zwolle en klimaatambassadeur voor de G32.

Gemeenten hebben veelal een aangescherpte routekaart naar klimaatneutraliteit. Er wordt lokaal samengewerkt met bewoners, corporaties en bedrijven. Er worden al gesprekken gevoerd maar gemeenten willen op korte termijn tot concrete afspraken komen.

Wethouder Cora Yfke Sikkema speelt een grote rol als voorzitter van de Themagroep Duurzaamheid van de G32 (32 Grote Gemeenten) . Sikkema is betrokken bij o.a. de middagbijeenkomsten over “Lokale Klimaat Ambities: decentrale overheden pakken verantwoordelijkheid” en “Energierenovatie woningen: winst voor iedereen” Haarlemmer Baud Schoenmaeckers (De Stadsgarage/Seinwezen ) is betrokken bij de sessie “Aanpassen vraagt ambitie De Nationale Adaptatie Strategie”.