Mussenhotel overhandiging
Mussenhotel overhandiging

Haarlem wil natuurinclusief bouwen

De gemeenteraad van Haarlem nam donderdag 4 juli de motie ‘Ó, ó, Haarlem, mooie natuurinclusieve stad achter de duinen’ aan. De motie van GroenLinks, PvdA en SP moet ervoor zorgen dat de bouw van de duizenden extra woningen in Haarlem samengaat met maatregelen tot behoud en bescherming van de lokale flora en fauna.

Het college van B&W was en is positief tegenover de uitgangspunten van natuurinclusief bouwen. Wethouder Floor Roduner (PvdA) was zo enthousiast over de motie dat hij tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag fractievoorzitter Jasper Drost van GroenLinks een gigantisch mussenhotel cadeau deed. Dat mussenhotel staat symbool voor de bescherming van flora en fauna tijdens een bouwproject.
 

De PvdA-wethouder is er al lang van overtuigd dat natuurinclusief bouwen meer omvat dan het ophangen van een nestkastje bij een nieuwbouwlocatie. Natuurinclusief bouwen betekent dat je rekening houdt met de aanwezige flora en fauna door bewust een plek te maken in de gebouwen en op de locaties voor bijvoorbeeld mussen, gierzwaluwen, vleermuizen en planten.

In Haarlem gaat de komende jaren veel gebouwd worden. En veel van de extra woningen komen in zogenaamde ontwikkelzones. Dat zijn zones waar de samenhang centraal staat: woningen én voorzieningen én groen. Elke ontwikkelzone biedt ook kansen voor natuurinclusief bouwen. Ontwikkelaars die natuurinclusieve maatregelen toepassen krijgen voorrang bij de behandeling van natuurontheffingen via de provincie Noord-Holland en besparen zo op de kosten van deze procedure.

 

Het mussenhotel is gemaakt van hout van omgewaaide bomen uit Haarlem en Heemstede en is gemaakt door “Nederlands Hout” in de Kweektuin Haarlem.

 

Onderschrift foto: Wethouder Floor Roduner van Wonen overhandigt Jasper Drost van GroenLinks een speciaal mussenhotel als symbool voor natuurinclusief bouwen.:

Motie GroenLinks, PvdA, SP, Ó, ó, Haarlem, mooie natuurinclusieve stad achter de duinen