Houtplein

Herinrichting Houtplein : 2e participatieavond op donderdag 12 juli

In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat het eerder vastgestelde ontwerp (uit 2011) voor de herinrichting van het Houtplein en omgeving niet wordt uitgevoerd. De raad wil een nieuw ontwerp waarin omwonenden, ondernemers, wijkraden en belanghebbenden volop kunnen participeren.

Op donderdag 12 juli organiseert de gemeente daarom een tweede participatiebijeenkomst voor bewoners en ondernemers over de herinrichting van het Houtplein e.o. bij Stichting De Baan, Nauwe Geldelozepad 17 in Haarlem. De avond begint om 19.00 uur.

Het projectgebied betreft overigens niet alleen het Houtplein maar ook een groot deel van de Tempeliersstraat, begin Wagenweg en Frederikspark, de ventweg van de Dreef, Wagemakerslaan, Houtbrug en het Wijde Geldelozepad.

Tijdens deze avond worden een aantal mogelijke scenario’s/schetsontwerpen vertoond voor het verkeerskundig ontwerp. Deze zijn gemaakt op basis van de wensen die worden opgehaald in gesprekken en die zijn aangegeven op het online participatieplatform:

https://www.houtplein-inbeeld.nl/ . Hier kan iedereen zijn ideeen op achterlaten.

Vervolgens komt de ruimtelijke kwaliteit aan bod waarin ook uitdrukkelijk de mening van de deelnemers wordt gevraagd. Na de zomervakantie organiseert de gemeente een derde participatiebijeenkomst. Op deze bijeenkomst presenteert zij het concept voor het Voorlopig Ontwerp.

Het gebied oogt nu rommelig. Door het intensieve gebruik met diverse functionaliteiten moet een nieuw evenwicht gevonden worden in functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Na de herinrichting moet het Houtplein en omgeving een leefomgeving vormen die aan alle gebruikers zoveel mogelijk tegemoet komt. Bewoners, ondernemers, OV-gebruikers, fietsers, voetgangers en bezoekers moeten een veilige en prettige omgeving ervaren. Een plek waar het aangenaam wonen en verblijven is voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad.

GroenLinks heeft in het verleden aangegeven aandacht te vragen voor het vergroenen van het plein. Voor het provinciehuis stonden bomen, die eerder gekapt zijn. Deze zouden volgens afspraak op het Houtplein herplant worden. Het plein is onderdeel van de hoofd bomenstructuur, dus zal er sowieso ruimte voor deze bomen moeten komen.

Daarnaast vinden we het van belang dat fietsers hier veilig het busverkeer kunnen kruisen. Tevens willen we een zogenaamde knip, waarbij het autoverkeer het plein niet meer als doorgaande route kan gebruiken, laten onderzoeken. De intensiteit van het busverkeer in met name de Tempeliersstraat baart ons wel zorgen en wat dat betreft moet er ook breder gekeken durven worden naar bijvoorbeeld een groot overstap knooppunt bij de Schipholweg. We zien de uitkomsten van de participatie met belangstelling tegemoet.