Wat cijfers op een rij:

 

22 gemeenteraadsvergaderingen waren er in 2022.  Gemiddeld stonden er zo'n 20 agendapunten per vergadering op de agenda.

6 GroenLinksers zitten op dit moment in de raad: Jasper Drost, Ziggy Klazes, Sacha Schneiders, Melissa Oosterbroek, Palwasha Hamzad en Janneke Barten. Peter van den Doel en Anika Timmerman zijn commissielid. De fractie wordt ondersteund door Nada el Bluny en John Mittendorff.

Ongeveer 10.000  Haarlemmers stemden op GroenLinks Haarlem in maart. Daarmee evenaarden we ongeveer het één na beste verkiezingsresultaat ooit. Alleen in 2018 haalden we lokaal meer stemmen. Hiermee zijn we de 2e partij van Haarlem (van de 15 (!) partijen).

 

 Wat gebeurde er elke maand?

Januari

 • Milieuzone voor Vrachtvervoer in Groot Stedelijk Gebied ingevoerd. Hiermee hebben we een goede stap gezet richting een schonere lucht in Haarlem. In 2025 wordt deze milieuzone een zero emissiezone. In 2026 gaat deze zone ook voor bromfietsen en scooters gelden.

Februari

 • Door een initiatief van GroenLinks wordt het in beschermd stadsgezicht veel makkelijker om zonnepanelen op daken neer te leggen. Een mooie stap in onze energietransitie.
 • GroenLinks dient samen met meerdere partijen een initiatiefvoorstel leegstandverordening in. Hiermee wordt het veel moeilijker om langdurig een pand leeg te laten staan.
 • In 53 straten wordt de snelheid van 50km/u naar 30 km/u verlaagd. Komende jaren volgt een groot deel van Haarlem.

Maart

 • Het Warmtenet Ramplaankwartier ontvangt een grote subsidie van 4 miljoen.
 • Verkiezingstijd! Tientallen vrijwilligers zorgen voor een mooie uitslag.

April

 • Nieuwe raad van start. Voor het eerst zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke raadsleden in Haarlem.
 • GroenLinks stemt voor een voorstel om blijven te werken aan een verbeterde positie van de raad en het verbeteren van inspreken bij de raad door Haarlemmers.

Mei

 • Een kleine impasse in het formatieproces. GroenLinks Eerste kamerlid Kees Vendrik wordt aangesteld als informateur en trekt in 2 weken het proces vlot. PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij gaan formeren!

Juni

 • ‘Grootste subsidie ooit’ valt richting Haarlem. Het Rijk geeft ruim 62 miljoen voor Mobiliteitshub Nieuw Zuid en het omvormen van de Europaweg tot stadsstraat.
 • Coalitieakkoord ‘Actie’ wordt vastgesteld. Een programma waarbij uitvoering centraal staat. Zo wordt afgesproken meer woningen te bouwen in de stad, komt er veel extra geld vrij voor vergroening en gaat het vergunningverbied voor auto's vergroot worden. Daarmee komt er in de openbare ruimte meer plek voor groen, spelen en fietsen.

Juli

 • De raad bespreekt de kadernota. Hierin staat al het nieuwe beleid dat in de begroting, later in het jaar, wordt opgenomen. De raad dient in totaal 53 moties in. GroenLinks brengt 1 motie in (want alle nieuwe plannen en ideeën van GroenLinks staan al in coa akkoord opgenomen. In deze motie vragen we extra aandacht voor huiswerkbegeleiding onder scholen.

Augustus

 • De raad is in augustus 6 weken op reces. Een welkome rust, na maandenlang campagne, onderhandelen, waarbij ondertussen ook nog aandacht moet gaan naar het reguliere politieke werk, eigen banen, thuisfront en noem maar op.

September

 • Strategisch Beheerplan Openbare Ruimte vastgesteld - hierdoor komt er meer ruimte voor fiets/voetganger - en met 10,4M per jaar extra
 • Nieuw deel winkelcentrum Schalkwijk vastgesteld. Hiermee zetten we een volgende stap om het centrum van Schalkwijk aantrekkelijker te maken.
 • Een motie van GroenLinks Haarlem om vleesreclames te verbieden in de openbare ruimte krijgt internationale aandacht. Van BBC tot Australië en The Daily Show. Haarlem blijkt de eerste stad ter wereld te zijn die deze stap zet.

Oktober

 • Aanpak Energiearmoede vastgesteld - 300 woningen minima worden geïsoleerd
 • Groenbeleidsplan wordt vastgesteld. Hiermee beschermen we beter het huidige groen en gaan we vol aan de slag om komende jaren Haarlem zichtbaar te vergroenen
 • Ontwerp IVORIM vastgesteld: Meerwijk gaat komende jaren op de schop en krijgt een klimaatbestendige openbare ruimte
 • Nota invoeren betaald parkeren en nota verlagen parkeernormen gaat de inspraak in, hiermee zetten we stappen om de openbare ruimte meer plek voor fiets en voetganger te geven

November

 • Haarlem ontvangt weer een subsidie van het Rijk, nu voor het Stationsplein - fietsenstalling van 1700 fietsen. Totaal 15 miljoen
 • Startnotitie Europaweg vastgesteld
 • Programmabegroting 2023-2026 vastgesteld. Hierin zijn de aangenomen moties uit de kadernota en het coalitieakkoord verwerkt.
 • Fractie vraagt aandacht voor het kinderontbijt. Door geld vanuit het Rijk krijgen verschillende basisscholen de mogelijkheid een ontbijt aan te bieden, zodat elk Haarlems kind een goede start van de dag maakt.

December

 • Haarlem wordt verkozen tot meest innovatieve stad van Europa!
 • Haarlem treedt toe tot HVC, deze partij gaat voortaan het afval van Haarlem verwerken
 • De hemelwaterverordening wordt vastgesteld- met als een van de eerste gemeenten in NL verplichting tot waterberging bij renovatie/nieuwbouw.

 

Kortom, het was een jaar waarin veel gebeurde. En tegelijkertijd kijken we uit naar 2023. Er komen een flink aantal woningbouwplannen richting de raad, discussies over parkeren, uitvoering vergroenen van de stad… eigenlijk teveel om op te noemen. De fractie gaat komend jaar weer minimaal 52 weken x 30 uur x 6 raadsleden = 10.000 uur aan de slag om haarlem groener, duurzamer en socialer te maken. Weet ons vooral bij vragen te vinden via fractie@groenlinkshaarlem.nl.