4 en 7 november zal de Haarlemse gemeenteraad de begroting voor komende jaren gaan bespreken, 2020-2024. Het Rijk heeft een begrotingsoverschot en toch moet Haarlem flink bezuinigen komende jaren. Fractievoorzitter Jasper Drost legt uit:

'Aan een groot aantal zaken geeft Haarlem geld uit: maatschappelijke participatie, werk en inkomen, zorg, onderhoud van parken en wegen en het verduurzamen van onze stad. Haarlem krijgt haar inkomsten bijvoorbeeld uit woonlasten (OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing), parkeergelden en toerismebelasting. Op het grootste deel van de inkomsten heeft Haarlem echter geen invloed. 324 miljoen (van de ruim 500 miljoen) is een algemene uitkering van het Rijk, bepaald door het Rijk.
Als het Rijk meer geld uitgeeft, krijgen de gemeenten ook meer geld. Andersom geldt ook, als het Rijk minder uitgeeft daalt de uitkering richting gemeente. Dit principe heet het 'trap op, trap af' principe.

Ergens ook logisch. Als Den Haag minder geld heeft, dan is het begrijpelijk dat gemeenten ook minder krijgen. Maar nu is er iets geks aan de hand. De Rijksbegroting is op orde, maar het Rijk krijgt niet al haar geld uitgegeven. Bijvoorbeeld doordat projecten vertraging hebben opgelopen. Doordat het Rijk veel minder geld uitgeeft dan verwacht, wordt Haarlem alsnog gekort. En fors. Zo'n 1% van de begroting. Om precies te zijn 5,5 miljoen in 2019, oplopend tot 9,5 miljoen in 2022. Dit is niet alleen een probleem in Haarlem. Door het hele land hebben gemeenten last van dit principe. Daarnaast wordt Haarlem nog extra gekort, omdat het Rijk aangeeft dat Haarlem nog meer geld binnen kan halen op de OZB, omdat de WOZ qua percentage harder stijgt.

Het college heeft deze week haar plannen gepresenteerd om deze tekorten te dichten. Komende weken gaat de fractie van GroenLinks goed naar deze plannen kijken en deze beoordelen. Voor GroenLinks is het van belang dat, ondanks deze bezuinigingen, we onze doelen in zicht houden en de grote uitdagingen waar Haarlem voor staat, kunnen blijven aanpakken. We hebben niet voor niks de klimaatcrisis uitgeroepen dit jaar. We zullen blijven knokken voor het vergroenen en verduurzamen van onze stad, het aanpakken van de woningcrisis en het zorgen voor Haarlemmers die dat nodig hebben.'

 

Jasper Drost