Het Cultuurplan staat vol van de ambitie en daar zijn we blij mee. Het geeft richting en heeft oog voor kleinere spelers in het veld en rept van diversiteit en inclusie. De termijn ter inzagelegging is gesloten en we zijn erg benieuwd naar de reacties uit het veld en de stad. 

Wat is nieuw in het plan?

Het eerste wat in het oog springt is de BIS. De BIS staat voor Basis InfraStructuur.

De Haarlemse BIS is een bevestiging van de (financierings-)structuur die al jaren in Haarlem bestaat. Waarmee financiële zekerheid voor deze instellingen wordt geborgd tot 2028. GroenLinks heeft betoogd dat het een goed begin is, maar dat een BIS ook vraagt om duidelijke voorwaarden waaraan een culturele instelling dient te voldoen om in aanmerking te kunnen (blijven) komen voor de BIS.

We zijn erg nieuwsgierig naar de verdere uitwerking.

Visie:

Wat minstens zo van belang is dat in het Cultuurplan een goede visie is ontwikkeld en er duidelijke ambities zijn vastgelegd.

“In 2028 is Haarlem een cultureel rijke stad, die haar parels koestert en waar een diversiteit aan instellingen en cultuurmakers zorgt voor vernieuwing.

Door de verbondenheid van het culturele veld zorgen we er gezamenlijk voor dat de cultuur toegankelijk is voor alle Haarlemmers.”

GroenLinks ondersteunt onder anderen de ambities voor meer samenwerking met scholen en met het sociale domein. Dat cultuur er voor iedereen is.

Wat doen we met alle kleinere instellingen en cultuurmakers?

In het Cultuurplan wordt daar een aanzet voor gegeven en nadrukkelijk vermeld dat in samenhang met ruimtelijk en economisch beleid naar de opgave wordt gekeken. We zijn erg benieuwd naar de uitwerking daarvan in de komende jaren.

GroenLinks heeft altijd betoogd dat het cement van het fundament waar de grote instellingen op staan voor een belangrijk deel bestaat uit de kleinere instellingen en alle cultuurmakers.

Daarvoor zijn oa de Programmasubsidies zo belangrijk. Die subsidiëren programma’s waarin door instellingen en makers wordt samengewerkt. Programma’s voor in de wijken, waarin makers de ruimte krijgen en er verbinding wordt gezocht met partijen uit het sociale domein. We zijn heel benieuwd hoe dat in de praktijk gaat werken.

Balans

In de commissie Ontwikkeling gaan we binnenkort bespreken wat de oogst is aan inspraak, wat de voorstellen zijn om het plan eventueel aan te passen. GroenLinks zal er scherp op zijn dat er een goede balans ontstaat in het rijke aanbod dat de stad Haarlem kenmerkt, tussen groot en klein, het sociale domein en educatie, diversiteit en inclusie.

https://www.haarlem.nl/bestandsopslag/bestanden/Platform/Cultuurplan_2022_2028_T.pdf