Toekomstvisie

Hoe ziet Haarlem er uit in 2040?

De toekomstvisie Haarlem 2040 in Evenwicht; mooi, veerkrachtig en sterk.

Op 11 juli, 20.00 uur, is er een bijeenkomst over de Toekomstvisie in de Gravenzaal van het stadhuis.

Klik hier voor de pdf versie van de Toekomstvisie

De gemeente organiseerde in 2016 bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en organisaties waarin ze met elkaar discussieerden over onderwerpen als wonen, werken en lokaal bestuur in 2040. De conclusie was dat Haarlemmers graag in hun mooie, veerkrachtige en sterke stad leven. Er zijn ook zorgen. Sommige inwoners profiteren minder van de florerende stad dan anderen. De opgave is dan ook om daar evenwicht in te brengen.

Conclusie: de bestaande waarden met name in westelijk Haarlem worden gekoesterd  waarbij nieuwe waarden en nieuwe stedelijkheid wordt ontwikkeld in oostelijk Haarlem.

Binnenkort dient de Omgevingswet zich aan. Onderdeel hiervan is de omgevingsvisie. De omgevingsvisie dient als basis voor de omgevingsplannen. De toekomstvisie wordt de inleidende paragraaf van de omgevingsvisie en vervult daarmee de rol van een uitgezette koers die beleidsafwegingen binnen de omgevingsvisie makkelijker maakt.

De concepttoekomstvisie is opgesteld vanuit een integrale benadering op alle opgaven, trends en veranderingen. De visie vormt een samenbindend perspectief, er wordt verbinding gelegd tussen het fysieke en het sociale domein.
De concepttoekomstvisie stelt Haarlem in staat toekomstbestendig te zijn op zowel lokaal, regionaal als Metropool niveau.

Samen met de stad

In de gesprekken bleek Consensus te bestaan over de bijzondere kwaliteiten die Haarlem herbergt op het fysieke vlak, zoals de diverse voorzieningen, het cultureel erfgoed, het woonklimaat, en de ligging nabij Amsterdam en Schiphol en de duinrand.

De noodzaak om woningen toe te voegen wordt ook onder de Haarlemmers breed gevoeld. Daartegenover staat de uitspraak dat met het groeien van de stad de menselijke maat, de groene uitstraling en de kwaliteit van de stad niet in het geding mochten komen.

En bij vrij wel alle bijeenkomsten is één onderwerp duidelijk boven komen drijven: de zorg voor toenemende verschillen in kansen voor Haarlemmers.

De Toekomstvisie ligt vanaf 22 juni ter inzage in de publiekshal, Zijlvest 39. Reageren kan tot en met 3 augustus. Per e-mail naar haarlem2040@haarlem.nl.