De inspanningsverplichtingen inzake houtbouw worden in de ambtelijke organisatie geïmplementeerd. Het gaat hierbij om:

1. Vergroten van de interne expertise rond houtbouw

  • Zijn we dat aan het doen? Kunnen we deze kennis ook overbrengen naar onze architecten en ontwikkelaars? Werken we daarbij ook samen met onze circulaire kwartiermakers Cirkelstad?

2. In staat zijn intenties van dit convenant te realiseren. Directies woningbouw en duurzaamheid geven ieder jaar binnen de MRA aan hoe de organisatie op dit punt vorderingen maakt.

  • Welke gebouwen staan er in de planning En wilt u ons jaarlijks een update geven over de voortgang van biobased bouwen?

3. Projectvoorstellen vanuit de markt, richting houtbouw positief waarderen en ondersteunen

  • Betekent het dat gebouwen die bestaan uit bijvoorbeeld stro, olifant gras en bamboe ook wordt ondersteund?
  • Ontwikkelende partijen een milieu-impact berekening op basis van LCA (Levens Cyclus Analyse, bijvoorbeeld bij MPG) moeten laten maken waarbij nadrukkelijk biogeen CO2 opgeslagen in hout en biobased materialen wordt meegerekend?

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie wordt een zogeheten "Bouwend Haarlem bijeenkomst" georganiseerd over houtbouw. De eerste stap betreffende bouwen in hout is in Haarlem gezet!