Lijstduwers zijn de wethouders: Marie Thérèse Meijs en Robbert Berkhout.

Zij hebben de afgelopen jaren met steun van de fractie en de raad hard gewerkt aan de uitvoering van het coalitieprogramma Duurzaam Doen.

Marie Thérèse heeft zich als wethouder: wonen zorg cultuur & ouderen, hard gemaakt voor de maatschappelijke opvang in Haarlem "Niemand slaapt op straat!" In de coronacrisis heeft zij ervoor gezorgd dat de culturele instellingen niet permanent hun deuren moesten sluiten. Ze trok het hele instrumentarium uit de kast om de wooncrisis te lijf te gaan.

Robbert is sinds 2019 wethouder: duurzaamheid mobiliteit en economie. Als  de architect van de versnelling van de verduurzaming in Haarlem heeft hij duurzaamheid meetbaar, tastbaar en haalbaar gemaakt. Het is gelukt om belangrijke veranderingen in beleid te verankeren èn met uitvoering aan de slag te gaan. Er komen meerdere warmtenetten in de stad. Er liggen 3x zoveel zonnepanelen als in 2016. Er zijn vier keer zoveel laadpalen. Haarlem kiezst voor de fiets, een autoluw centrum en lagere snelheden in de stad.Er ligt het duurzaamste convenant Waarderpolder ooit en impact ondernemen heeft de toekomst.

We zijn er enorm trots op met Robbert en Marie-Thérèse deze lijst af te sluiten!