Zondag 29 oktober de koopzondag bij Ikea, een mooie gelegenheid om veel publiek te bereiken voor de politieke boodschap van GroenLinks; dat was de gedachte van het campagneteam van GroenLinks in Haarlem.

Vier actieve GroenLinksleden stonden dan ook op de bewuste zondag, gewapend met duizenden folders, bij de in- en uitgangen van het woonwarenhuis. Alleen de mensen die aangaven belangstelling te hebben kregen een folder, zodat er geen weggeworpen flyers de omgeving zouden vervuilen. Na een half uurtje werd hen echter te verstaan gegeven dat Ikea hier niet van gediend was.

Ondanks de tegenwerpingen van de campagne-voerders die aangaven dat er geen toestemming nodig was om in de openbare ruimte de folderen, werd hen verzocht om op te krassen.

Op verzoek van de GroenLinksleden werd de politie gebeld, die echter ook geen uitsluitsel kon geven.

Navraag achteraf maakte duidelijk dat het wel degelijk geoorloofd is om folders uit te delen, zolang het niet op privé terrein is. Het aanbieden van geschriften valt, zelfs al wordt daar een commercieel doel mee gediend, onder de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet. Dit betekent dat vooraf geen toestemming behoeft te worden gevraagd voor het uitdelen hiervan. Het betreft kranten, pamfletten en tijdschriften.

 

Informatie bij:

Anita de Jong

023-5425067