Na meerdere ronden van gesprekken is de Haarlemse formatie in een impasse beland. De verkenners Floor Roduner en Maarten Wiedemeijer van PvdA Haarlem schreven hierover een brief naar de raad. Conclusie in deze brief is dat D66 op dit moment niet mee wil met de variant PvdA, GL, D66, CDA en CU (Christen Unie), alleen als zij twee wethouders mogen leveren. Om uit de impasse te komen stellen ze voor:

  1. PvdA, GroenLinks, D66, CDA en CU komen alsnog tot overeenstemming op welke wijze deze variant werkbaar kan zijn. Dit geniet de voorkeur van de PvdA.
     
  2. Er worden nieuwe varianten onderzocht dan die eerder op tafel hebben gelegen. Dit betekent dat er nieuwe verkennende gesprekken gevoerd moeten worden. Wij hebben met veel plezier de eerste verkenning gedaan, maar het lijkt ons dan niet verstandig dit nogmaals zelf te doen. Daarom zou hierbij ons voorstel zijn om een nieuwe externe verkenner aan te wijzen.

 Het mag geen verrassing zijn waar GroenLinks staat. De stad heeft het in de openbare verslagen kunnen lezen, maar ook in onze openbare brief die we aan begin van het proces hebben opgesteld. We gaan voor een groene progressieve koers, Haarlem heeft namelijk progressief gestemd. Een meerderheid in de raad heeft deze koers in de verkennende gesprekken ook onderstreept. GroenLinks is vervolgens op zoek gegaan naar partijen die die inhoud onderschrijven en hetzelfde kijken naar de opgaven waar de stad Haarlem voor staat.

 En zo is de raad 7 april uit elkaar gegaan en zijn er aanvullende gesprekken gevoerd op zondag 10 april met verschillende varianten. Dit waren aangename gesprekken en GroenLinks dankt alle partijen voor hun tijd.

 Er zijn meerdere partijen die de ingezette koers onderschrijven. In de gesprekken hebben we een variant gevonden waarin partijen hetzelfde kijken naar de stad en de opgave waar we voor staan. Daarom kiezen we voor de variant CDA/CU. En daarmee ook voor een stabiele coalitie. Een coalitie met VVD erbij achten wij niet stabiel doordat we ver van elkaar liggen op inhoud. Wat GroenLinks betreft, he ho, lets go, en verder met deze variant. We snakken naar gesprekken over de inhoud. Hebben ook zin in inhoudelijke gesprekken. Wij hebben vertrouwen in de oplossingen van PvdA en vooral optie 1 zoals door PvdA omschreven, kunnen leven met de 2e optie als dat helpt, maar wel in een pressure cooking setting. We gaan niet nog weken lang wie met wie gesprekken voeren. We houden ons bij de Links progressieve koers en blijven het bekijken vanuit de inhoud. GroenLinks kijkt uit naar nieuwe verkennende gesprekken, geleid door een externe verkenner.

 Jasper Drost

Fractievoorzitter GroenLinks Haarlem