Initiatiefvoorstel Burgerberaad

 

GroenLinks heeft op 17 december 2020 samen met de initiatiefnemers de Actiepartij en D66 een initiatiefvoorstel bij de gemeenteraad van Haarlem ingediend om te komen tot een verordening voor een burgerberaad* voor de stad Haarlem.

 

Samen denken wij dat een burgerberaad een goede aanvulling kan zijn op de bestaande instrumenten waarmee burgers invloed kunnen uit oefenen op het beleid van de gemeente. De belangrijkste verschillen met andere participatie vormen zijn:

- de onafhankelijkheid;

- dat burgers geloot worden en dat daarmee het beraad een afspiegeling is van

  de bewoners van Haarlem;

- en dat het burgerberaad een mandaat mee krijgt.

 

Er is nu al vrij veel aandacht voor een lokaal burgerberaad voor het klimaat. Maar burgerberaden kunnen op meerdere terreinen zinvol zijn. Daarom zouden wij graag met de gemeenteraad verder praten over een burgerberaadverordening. Wij hebben met de Actiepartij en D66 een goede voorzet gemaakt om het burgerberaad te bespreken.

 

Naast dat de gemeenteraad om een burgerberaad kan vragen komen in ieder geval de volgende vragen aan bod: wie kan er om een burgerberaad verzoeken, hoe komt een burgerberaad tot een advies, wat moet de gemeenteraad of het college met de uitkomst van een burgerberaad doen? Hoe zit het met de financiën en is er eerst een pilot nodig, etc.?

Wij hopen dat gesprek inhoudelijk te kunnen voeren nadat de wethouder heeft gereageerd én nadat de regering in februari/maart 2021 het overzicht van de mogelijkheden van burgerpanels met de voor- en nadelen en de ervaring in Nederland en in het buitenland heeft gepresenteerd.

 

 

*

Een initiatiefvoorstel is een voorstel aan de gemeenteraad om een bepaald onderwerp te behandelen. Het initiatiefvoorstel gaat eerst naar het college en die stuurt het met een reactie naar de commissie bestuur waar het verder wordt besproken. De laatste stap is dan de bespreking in de gemeenteraad en wordt het besluit genomen om het wel of niet in te voeren.