GroenLinks en de PvdA hebben samen een initiatiefvoorstel ingediend om duurzaam bouwen en verbouwen in Haarlem te stimuleren. In het voorstel vragen wij het colle-ge een aantal zaken op het gebied van duurzaam bouwen te realiseren. Dit komt zo-wel het milieu als onze portemonnee (energiebesparing!) ten goede.

Ten eerste willen wij dat bij nieuwbouw de duurzaamheidsnormen worden aangescherpt. Duurzaamheid van woningen en gebouwen kan worden uitgedrukt in een GPR-score (Gemeentelijke PrestatieRichtlijn). In de GPR-score worden nieuwbouwprojecten op allerlei aspecten beoordeeld, zoals energieverbruik, materiaal, binnenklimaat, afvalverwerking etc. Doorgaans wordt nu bij nieuwbouwprojecten een GPR-score van 6 gehaald. Wij willen dat een GPR van 7 de norm wordt, en dat het college op korte termijn met een voorstel komt hoe deze norm kan worden verhoogd naar 8.

Daarnaast willen we ook duurzame verbouw stimuleren. We willen dat de gemeente particulieren gaat helpen om duurzame verbeteringen in hun woning tot stand te brengen. Dit kan door middel van een loket waar particulieren advies kunnen inwinnen, maar ook door samenwerking in een straat of woonblok te stimuleren.

Tot slot vragen we de gemeente onderzoek te doen naar financieringsmogelijkheden.

Het voorstel is tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 maart jl. unaniem aangenomen. De komende periode komt het college met een nadere uitwerking.

Tenda Hoffmans