VO Houtplein

Inspraak Voorlopig Ontwerp Houtplein van start

Uitgesproken GroenLinks in commissie Beheer 11 oktober door Melissa Oosterbroek

Melissa heeft de wethouder meegegeven om na te denken over een autovrij Houtplein. Onderstaand leest u haar betoog.

 

Allereerst zou ik graag willen beginnen met een compliment te maken aan de wethouder. Het concept ontwerp ziet er erg goed uit en houdt rekening met veel belangen. Een voorbeeld hiervan is een brede stoep in de Tempeliersstraat zodat bijvoorbeeld ook rolstoelgebruikers deze straat kunnen benutten naast voetgangers ook als er af en toe een brommer of fiets geparkeerd staat op de stoep.

Het is u bekend dat GroenLinks een toekomst ziet waar gebruikers vervoersmiddelen delen of gebruik maken van een schone variant van een persoonlijk vervoersmiddel zoals de fiets. Het is daarom van groot belang voor GroenLinks dat de bus en de verbinding naar Amsterdam gehandhaafd blijft of zelfs verbeterd. GroenLinks ziet net zoals de Actiepartij en de SP de mogelijkheid om onze toekomstige Lightrail de aandacht te geven die deze verdiend.

Wanneer we het OV vervoersknooppunt centreren zullen meer inwoners van Haarlem gebruik maken van het openbaar vervoer, het is daarom ook belangrijk dat een dergelijk knooppunt gehandhaafd blijft en wordt verbeterd. Elke dag maken 4000 mensen gebruik van de bussen in de Tempeliersstraat. Een groot deel hiervan komt lopend naar het bus station. Kunt u zich voorstellen wat er gebeurd met de bereikbaarheid van Haarlem als deze mensen voortaan de auto nemen?4000 extra auto’s richting de Schipholweg betekent heel veel filevorming.

U ziet, de auto is hier het probleem.

Zoals ik het heb begrepen kunnen auto´s nog steeds vanaf de Kampervest over de Grote Houtbrug richting de Tempeliersstraat. Groenlinks ziet dat als een gemiste kans! We willen graag alleen bestemmingsverkeer op het Houtplein en vinden het belangrijk dat sluipverkeer geen kans krijgt. Dus wat ons betreft lijkt het een goed idee als er geen verkeer meer gaat over de Grote Houtbrug.
 Hoe gaat u ervoor zorgen dat er geen sluiproute ontstaat?

 

Inspraak tot 2 november.

Het Voorlopig ontwerp