Uitgesproken GroenLinks; Woensdag 17 februari was er een extra raadsvergadering over de Bloemenhovekliniek. Fractievoorzitter Jasper Drost sprak de volgende woorden uit:

"Voorzitter,

 GroenLinks vindt het zeer belangrijk dat vrouwen een veilige en privé toegang hebben tot de Bloemenhovekliniek. Daarom hebben we in december de motie 'het betogingsrecht is geen vrijbrief voor intimidatie' mede ingediend, met de oproep aan de burgemeester te zorgen voor een bufferzone van 25 meter tot de ingang van de kliniek. Wij vonden het voorstel van de burgemeester voor het instellen van 4 betogingsvakken, oa op 9,5 meter van de ingang geen goede invulling van de motie. Dit hebben we ook zo meegegeven vorige maand tijdens behandeling van dit voorstel in de cie bestuur 14 januari. Dit moet beter!

 Er ligt nu een nieuw voorstel van de burgemeester. 1 vak, op 25 meter afstand van de ingang. Wat GroenLinks betreft een invulling van de motie. En sterker, het voorstel gaat verder dan de motie. Niet alleen 25 meter afstand, maar ook gebonden aan 1 plek zodat de demonstratie handhaafbaar is. De motie is in ieder geval afgedaan.

 Maar helpt het uiteindelijk ook de vrouwen die de kliniek bezoeken genoeg?  De raad heeft in december met de beste bedoelingen opgeroepen tot een bufferzone van 25 meter in navolging van Heemstede, de meningen zijn alleen verdeeld of het genoeg is. Vanmiddag is er een petitie overhandigd aan de burgemeester waarin veel Haarlemmers laten blijken zorgen te hebben. GroenLinks begrijpt die zorgen. Het is een smalle, rustige weg. Er is in het verleden geconstateerd dat deze demonstranten vrouwen lastig vielen. Waar het vak ook ligt, burgemeester hoe gaat u ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt? En laat ik glashelder zijn, demonstreren is geen intimideren. Intimidatie mag gewoon niet. Niet op een meter van de kliniek, niet op 9,5 meter, niet in een specifiek vak op 25 meter en ook niet op 150 meter. Waar dit vak ook maar gesitueerd is. Dit is in strijd met artikel 10 van de grondwet en in strijd met alles waar GroenLinks voor staat. Zo'n inbreuk in de persoonlijke levensfeer is ontoelaatbaar. Vanwege dit verleden heeft deze groep de schijn tegen. U ziet dat er onrust blijft rond de kliniek. Hoe kijkt u aan tegen de oproep in de petitie meer afstand te creëren net zoals in Den Haag? Welke stappen bent u bereid te zetten om deze onrust weg te nemen? Want zolang er onrust blijft zal er geen veilige en prive toegang tot de kliniek zijn.

We eisen van de burgemeester dat hij er bovenop zit. Deze demonstratie moet zwaar gehandhaafd worden, waar geen enkele intimidatie mag plaats vinden. Gaat het ook maar een milimeter fout en neigt de demo toch naar intimidatie, dan is het voor GroenLinks klaar en kan die groep gewoon niet meer in Haarlem staan. Punt. Er is in Haarlem geen plek voor intimidatie.''