Raad stemt over Kadernota

Kadernota en 18 moties aangenomen

De kadernota* is met grote meerderheid aangenomen. Tegenstemmers zijn deĀ  ('radicale afgescheiden D66-ers') Louise van Zetten en Diederik Mohr; omdat er niet bezuinigd wordt en meer schuld afgelost. De SP stemt tegen vanwege een niet aangenomen amendement(ondanks de vele investeringen in het Sociale Domein.).

Zelfs de VVD stemt, met frisse tegenzin (cijfers wel in orde), in met de kadernota.

Er worden 63 moties en amendementen ingediend. Daarvan zijn er 18 aangenomen. 10 van de oppositie en 8 van de coalitie (waarvan 2 van GLH). 5 Moties worden ingetrokken waarvan 1 door GLH vanwege een collegetoezegging.

Trots dient 20 moties in waarvan 5 een variant zijn op het verzoek om op kunstgrasvelden het vulmateriaal niet rubbergranulaat te laten zijn maar kurk. De 5 varianten-moties worden niet aangenomen ook al steunt GLH 2 varianten. Van de 20 Trots-moties wordt er 1 aangenomen.

* In de kadernota bepaalt de gemeenteraad, nadat het college de kadernota heeft samengesteld, op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de Programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. De Kadernota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen.