Op 1 juli is de Kaderbrief en Voortgangsrpportage aangenomen met 1 amendenment “ Efficiëntere WMO en Jeugdzorg zorgvuldig afwegen”.

Er zijn 36 moties ingediend, 8 zijn aangenomen. Van die 8 waren er 5 ingediend door een Oppositiepartij en 3 door een Coalitiepartij.

Aangenomen Moties:

02-Motie Luchtbrug Boerhaave

04-Verplicht sluiting dan ook minder belasting betalen 

07-Werk aan een sociaal plan’ 

10-Minder administratie meer tijd voor zorg (GLH)

11-Laat mensen niet wachten op hulp (GLH)

12-Zonnepanelen op grote daken  af gaan nemen (GLH mede-indiener)

20-Waar blijft toch dat plan, met één regisseur voor dat ene gezin? (GLH mede-indiener)

31-Ondersteun culturele instellingen maximaal voor een maximaal