Duocontainer

Komende jaren invoering per wijk van duocontainers voor inzameling van papier en plastic

Een duocontainer bestaat uit twee vakken. Een vak voor papier en karton en een vak voor plastic, blik en drankenkartons. Het papier wordt apart van het plastic ingezameld (ook in de inzamelwagen blijft het apart) zodat beide grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

 

Per wijk

Dit jaar omstreeks juni krijgen 4.500 huishoudens in het Vondelkwartier, Garenkokerskwartier, de Hasselaersbuurt en Meerwijk een duocontainer.
Per wijk bespreken de gemeente en Spaarnelanden het plan met de wijkraad, waarbij elke keer wordt gekeken wat het beste bij de wijk past. Bewoners krijgen tijdig bericht wanneer zij de duocontainer ontvangen.

De hoeveelheid restafval in Haarlem is nu 265 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil dat terugbrengen naar 130 kg per inwoner per jaar. Haarlem wil zoveel mogelijk omgekeerd gaan inzamelen, het wordt dus aan/dichtbij huis afgehaald..

Geslaagde proef

Wethouder duurzaamheid Cora-Yfke Sikkema vertelt over de geslaagde proef in Molenwijk, Boerhaavewijk en een deel van het Ramplaankwartier: “Het blijkt dat 85% tevreden is over de duobak en niet terug wil naar ondergrondse containers. Uit de proef blijkt ook dat 70% van de huishoudens meer afval is gaan scheiden. We hopen dat ook de rest van de stad enthousiast wordt over de duocontainer.

Restafval in Haarlem daalt

In 2016 is het restafval in Haarlem gedaald van 278 kg naar 265 kg per inwoner. Er is vooral meer gft gescheiden. Deze toename is mede te verklaren door de 3.000 extra gft-containers die vorig jaar zijn uitgedeeld in Haarlem. In 2016 is veertien procent meer plastic, blik en drankenkartons gescheiden aangeleverd. Of deze toename alleen komt doordat sinds 1 oktober 2016 Haarlemmers ook blik en drankenkartons bij het plastic kunnen weggooien, is nog te vroeg om te zeggen. Met deze maatregelen moet de hoeveelheid restafval verder dalen.

Afvalcontainerombouw

Om de container aan het zicht te ontrekken kan een ombouw gemaakt worden zie stappenplan doe-het-zelf van de Gamma